Koulukuljetukset

Jos 1. - 3. luokan oppilaan koulumatka ensisijaisesti osoitettuun kouluun on yli 3 km, 4. - 9. luokan oppilaan yli 5 km, hänellä on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Erityistapauksissa koulukuljetuksen tarve harkitaan yksilöllisesti.

Tarkemmat periaatteet koulukuljetuksista ilmenevät koulukuljetusoppaasta.

Kuljetusoikeutta koskeviin kysymyksiin vastaavat

Koulu- ja esiopetuskuljetushakemus

Liikennöitsijöiden tiedot

Kaikki koulukuljetuksiin liittyvät muutokset ja ilmoitukset ilmoitettava
koulukuljetukset@hyvinkaa.fi  Annika Jänkälä 019 459 2069.

Liikennöitsijät

Salonen Petri p. 0400 500 452

Hyvinkään Liikenne
toimisto p. 019 439 690
keräilyreitti 1 vihr p. 050 412 5062
keräilyreitti 2 sin p. 0400 832 705

Päivitetty 21.6.2021