Hakalantalon koulu (esiopetus-9. lk)

Koulun kuva

Hakalantalon koulu on vireässä monitoimitalossa toimiva alakoulu, jossa opiskelee lukuvuonna 2022-2023 noin 285 oppilasta ja työskentelee 60 ammattilaista. 

Hakalantalon koulu vastaa myös kehitysvammaisten, autistisien, lasten ja nuorten opetuksesta ja kasvatuksesta 11-vuotisen oppivelvollisuuden aikana. Hakalantalon oppimisympäristö antaa mahdollisuuden kokeilla integraatiota turvallisessa ja tutussa ympäristössä  koulun sisällä.

Koulussa oppilaat opiskelevat joko yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti (kokonaan tai osittain) tai yksilöllisten oppimäärien mukaisesti. Autistien ja kehitysvammaisten opetus voidaan toteuttaa myös toiminta-alueittain ja heille laaditaan lukuvuosittain henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), jonka toteutumista arvioidaan lukukausittain. Koulu panostaa myös uusien menetelmien ja työtapojen opiskeluun ja hallintaan.

Hakalantalon koulussa pyritään antamaan oppilaalle hyvä tiedollinen ja taidollinen pohja elämää ja jatko-opintoja varten. Tietojen ja taitojen hyödyntäminen vaatii sosiaalista osaamista. Vahvistamme sitä rakentamalla koulun arkea yhteisöllisyyteen, vastuuntuntoon ja erilaisuuden hyväksymiseen kannustavaksi.

Kasvamme yhdessä oppien vastuuntuntoisiksi, suvaitsevaisiksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi.

Hyvän oppimisympäristön luomiseen tarvitaan koko koulun väen ja huoltajien panosta. Oppilaiden kanavana on oppilaskunta.

Tervetuloa Hakalantalon kouluun!

 

Päivitetty 9.9.2022