Hakalantalon koulu (esiopetus-9. lk)

Koulun kuva

Hakalantalon koulu on vireässä monitoimitalossa toimiva alakoulu, jossa opiskelee lukuvuonna 2019-2020 372 oppilasta ja työskentelee 55 ammattilaista. Metsäkaltevassa toimiva Aamutuulen opetusyksikkö kuuluu hallinnolliseti Hakalantalon kouluun.

Hakalantalon koulu vastaa myös kehitysvammaisten, autistisien, lasten ja nuorten opetuksesta ja kasvatuksesta 11-vuotisen oppivelvollisuuden aikana. Hakalantalon oppimisympäristö antaa mahdollisuuden kokeilla integraatiota turvallisessa ja tutussa ympäristössä  koulun sisällä.

Koulussa oppilaat opiskelevat joko yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti (kokonaan tai osittain) tai yksilöllisten oppimäärien mukaisesti. Autistien ja kehitysvammaisten opetus voidaan toteuttaa myös toiminta-alueittain ja heille laaditaan lukuvuosittain henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), jonka toteutumista arvioidaan lukukausittain. Koulu panostaa myös uusien menetelmien ja työtapojen opiskeluun ja hallintaan.

Hakalantalon koulussa pyritään antamaan oppilaalle hyvä tiedollinen ja taidollinen pohja elämää ja jatko-opintoja varten. Tietojen ja taitojen hyödyntäminen vaatii sosiaalista osaamista. Vahvistamme sitä rakentamalla koulun arkea yhteisöllisyyteen, vastuuntuntoon ja erilaisuuden hyväksymiseen kannustavaksi.

Kasvamme yhdessä oppien vastuuntuntoisiksi, suvaitsevaisiksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi.

Hyvän oppimisympäristön luomiseen tarvitaan koko koulun väen ja huoltajien panosta. Oppilaiden kanavana kehittämistyössä on viikoittain kokoontuva oppilaskunta.

Uusi lukuvuosi 2019-2020 alkaa 8.8.2019 klo 9:00

Tervetuloa Hakalantalon kouluun!

 

Päivitetty 14.6.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Anna ja lue palautetta

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ