Martin koulun arjen aakkoset

Arvioinnit

1-3. luokilla pidetään arviointikeskustelu, joka käydään marras- helmikuun aikana ja tämän lisäksi sanallinen arviointi annetaan keväällä. 

4-9.luokilla annetaan numeroarviointi jouluna ja keväällä. Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. Painopiste on oppimista edistävässä arvioinnissa. Suuri osa arvioinnista on opettajan ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta. Lisäksi oppilaita ohjataan vertaisarviointiin.

Arvot

Martin koulun arvot ovat

 • Ilo
 • Vastuuntunto
 • Kunnioitus

Arvot ohjaavat toimintaamme. Ne näkyvät kouluarjessa ja niiden toteutumista seurataan.

H-ovi

On varattu henkilökunnan ja tavarakuljetusten käyttöön. Siksi huoltajien kuljettaessa oppilaita kouluun, tulee heidän jättää lapset kyydistä kadun varteen koulun bussipysäkille.

Kadonnut tai rikkoutunut omaisuus

Löytötavarat toimitetaan kouluisännälle valvomoon, ja niitä voi kysellä numerosta 040 721 1169. Koulu ei korvaa kadonneita tai vahingoittuneita arvotavaroita. Löytövaatteita säilytetään yläkerran aulassa hissin viereisessä naulakossa. Vaatteita säilytetään noin lukukauden ajan, jonka jälkeen ne toimitetaan kierrätykseen.

Vaatteissa tulisi lukea lapsen nimi, koska varsinkaan pienemmät koululaiset eivät välttämättä tunnista omia vaatteitaan.

Kotitehtävät

Oppilas huolehtii läksyjen merkitsemisestä ja siitä, että opettajan antamat kotitehtävät on tehty. Jollei oppilas ole näin tehnyt, opettaja voi halutessaan jättää oppilaan tekemään rästitöitään koulun jälkeen omassa tai kollegan valvonnassa. Vaikka oppilas on ollut poissa koulusta, tulee hänen huolehtia kotitehtävistään.

Koulumatka

Oppilaan olisi hyvä kulkea koulumatkat mieluiten kävellen tai pyöräillen. Pyöräiltäessä on käytettävä aina pyöräilykypärää. Polkupyörät säilytetään koulupäivän ajan lukittuna pyörätelineessä.

Lomahakemus

Lapsen koulutyön ja oppimisen kannalta on toivottavaa, että perheet lomailisivat koulun loma-aikoina. Jos se ei ole mahdollista, niin toivomme, että perheen anomat ns. omat lomat rajoitettaisiin enintään yhteen lukuvuoden aikana. Lisäksi ne on anottava vähintään viikkoa ennen lomalle lähtöä läksyjen antamiseksi. Lomahakemus täytetään Wilmasta. Kaikki poissaolot kirjautuvat Wilmaan.

Matkapuhelimet

Oppilaat eivät tarvitse koulussa matkapuhelimia. Jos oppilaalla jostakin syystä on matkapuhelin mukana, se ei saa aiheuttaa häiriöitä koulupäivän aikana. Mobiililaitteet ovat yleistyneet opetusvälineenä. Näiden laitteiden opetuskäytöstä opettajat tiedottavat erikseen. Käyttö on kuitenkin vapaaehtoista.

Koulu ei korvaa kadonneita tai vahingoittuneita matkapuhelimia eikä muitakaan arvotavaroita.

Oppilaskunta

Koulussamme toimii aktiivinen oppilaskunnan hallitus, joka valitaan luokkatason 4.-9. oppilaista. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu koulupäivän aikana opettajan ohjauksessa erikseen sovitun aikataulun mukaisesti. Oppilaskunnan hallituksen jäsenten tehtävänä on tuoda oppilaiden asioita käsiteltäväksi. Hallituksessa käsitellyt asiat viedään tiedoksi myös opettajien ja ohjaajien kokouksiin.

Osoitteen tai henkilötietojen muutokset

Muuttuneet henkilötiedot tulee ilmoittaa aina kansliaan koulusihteerille ja ryhmän opettajalle ja lisäksi kotiosoitteen muuttuessa tulee täyttää sähköinen koulupaikka hakemus Hyvinkään kaupungin sivuilta.

Parkkipaikka

Koulubussille ja –taksille on rajattu omat pysäköintipaikat koulun H-oven kentän viereen. Kuljetukset lähtevät ja saapuvat aina tähän samaan paikkaan. Muu pysäköinti ko. alueelle on kielletty. Oppilaat käyttävät oman opettajansa kanssa yhdessä sopimaansa kulkuovea.

Pelisäännöt

 • Käyttäydyn kohteliaasti muita kohtaan ja otan kaikki mukaan.
 • Kunnioitan toisten koskemattomuutta ja yksityisyyttä.
 • Kunnioitan koulun aikuisten antamia ohjeita.
 • Jos kohtaan kiusaamista, kerron heti aikuiselle.
 • Osaan keskustella ilman kirosanoja.
 • Vietän välitunnit virkistyen välituntialueella.
 • Käytän puhelinta oppitunnilla vain koulun aikuisen luvalla. Ruokailun ajaksi jätän puhelimen reppuun tai taskuun.
 • Huolehdin kouluympäristön viihtyisyydestä. Kävelen sisällä sukkasin tai sisäkengillä. Kannan kengät kenkähyllyyn.

Sairauspoissaolot

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Ilmoitettuaan lapsensa koulun oppilaaksi vanhemmat ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että lapsi käy koulua. Oppilaan sairauspoissaoloista on ilmoitettava heti opettajalle.

Sopu-tiimi

Martin koulussa valitaan lukuvuosittain Sopu –tiimi, jonka jäsenet (opettajia ja koulunkäynninohjaajia) tekevät työtä kiusaamisen ehkäisemiseksi. Kiusaamistapaukset selvitellään ensin luokanopettajan/erityisluokanopettajan voimin, mutta tarvittaessa mukaan voidaan ottaa avuksi myös Sopu-tiimin jäseniä.

Valinnaisaineet

Valinnaiset oppiaineet ovat lukujärjestyksessä 4.-6. luokkalaisilla tiistaisin. Oppilaat ovat voineet valita useasta erilaisesta vaihtoehdosta itselleen mieluisimmat, joita opiskellaan 1:n vuosiviikkotunnin ajan. 8.-9. luokkalaisilla valinnaiset opinnot toteutuvat lukujärjestyksen mukaisesti. 7.-9. luokan oppilaat opiskelevat jaksojärjestelmässä. Jopon ja Peiponpesän oppilaat opiskelevat ryhmän oman suunnitelman mukaisesti.

Wilma

Wilma-järjestelmä on ensisijainen väline kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon. Wilma on käytössä opettajilla, huoltajilla sekä vanhemmilla oppilailla. Huoltajat kirjautuvat Wilmaan osoitteessa hyvinkaa.inschool.fi. Tunnukset saa koulusihteeriltä. Oppilaat pääsevät Wilmaan kirjautumalla desku.fi -sivustolle. Opettajat neuvovat oppilaita Wilman käytössä.

Päivitetty 17.5.2023