Helsingin Yliopiston harjoittelukoulu

Martin koulu toimii Helsingin yliopiston harjoittelukouluna.

Taika C:n ja Yllätys Y:n (yhteisopetusluokat: esiopetus ja 1-2 luokat) luokat toimivat luokanopettajaopiskelijoiden maisteriharjoittelun paikkoina. Opintojen loppuvaiheessa suoritettavassa harjoittelussa opiskelijat suunnittelevat ja opettavat sekä arvioivat opetusta luokanopettajan ja yliopiston didaktikon ohjauksessa. Opiskelijoiden mukana saamme kouluun uusinta kasvatustieteen tutkimustietoa, joka yhdistyy käytännön opetustyöhön harjoittelun aikana. 

Päivitetty 5.5.2023