Martin koulu (1-6 ja kaupungin keskitetyt ryhmät 1-9)

Martin koulussa on yhteensä 34 perusopetusryhmää. Koulussa on n. 500 oppilasta ja henkilökuntaa n. 70. Koulussa on yleisopetuksen 1.-6. luokkia sekä kaupungin keskitettyjä pienryhmiä startti-9.lk. Martin kouluun kuuluvat myös Peiponpesän yksikkö sekä Joustavan perusopetuksen ryhmät.

Martintalon esi- ja alkuopetus työskentelevät tiiviissä yhteistyössä, jossa huomioidaan esiopetuksen antamat valmiudet, ja esi- ja perusopetuksesta rakennetaan ehyt ja johdonmukainen kokonaisuus.

Koulun arvot - ilo, vastuuntunto ja kunnioitus - ovat läsnä kouluarjessa. Ilo kuvastaa asennetta oppimiseen ja työntekoon. Vastuuntunto kasvattaa huolehtimaan itsestä, muista sekä ympäristöstä. Kunnioitus on perusta toimivalle vuorovaikutukselle.

Keskeisenä opetuksellisena tavoitteena on perustaitojen oppiminen. Näillä tarkoitetaan lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen perustaitojen lisäksi myös ajattelun, tiedonhankinnan, itsensä ilmaisun, vastuunkantamisen, joukkoviestinnän hallitsemisen sekä yhteistyön taitoja.

Lukuvuoden 2023-2024 päätavoitteena on työrauhan kehittäminen.

Instagram

Martin koulu on myös Instagramissa nimellä @martinkouluhyvinkaa. Tilille päivitetään kuulumisia kouluarjesta. Tervetuloa seuraamaan!

Hyvis-koulu

Martin koulu on Hyvis-koulu. Hyvinkään kaupunki myöntää Hyvis-tunnuksen kouluille ja päiväkodeille pitkäjänteisestä ja suunnitelmallisesta ympäristökasvatustyöstä. Martin koulu on hakenut ja saanut tunnuksen jo kaksi kertaa peräkkäin, viimeksi keväällä 2016. Koulullamme on vakiintuneet ja toimivat lajittelukäytänteet.                            

Positiivinen pedagogiikka

Martin koulussa kehitetään oppilaiden vahvuuksia positiivisen pedagogiikan keinoin. Huomaamme hyvän kouluarjessa ja keskitymme oppilaiden luonteenvahvuuksiin. Tavoitteena on kasvattaa tasapainoisia lapsia ja nuoria, jotka tuntevat vahvuutensa ja osaavat kehittää niitä. Positiivinen pedagogiikka vahvistaa myös oppilaiden itseluottamusta.

                       

 

Päivitetty 8.2.2024