Martin koulu (1-9)

Martin koulussa on yhteensä 36 perusopetusryhmää esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan asti.
Koulussa on n. 500 oppilasta ja henkilökuntaa n. 70. Koulussa on yleisopetuksen luokkia sekä pienluokkia. Martin koulussa opiskelee tänä lukuvuonna myös 1-luokka ja kaksi 2-luokkaa, jotka kuuluvat hallinnollisesti Tapainlinnan kouluun. Martin kouluun kuuluvat myös Peiponpesän yksikkö sekä Joustavan perusopetuksen ryhmät.

Martintalon esi- ja alkuopetus työskentelevät tiiviissä yhteistyössä, jossa huomioidaan esiopetuksen antamat valmiudet, ja esi- ja perusopetuksesta rakennetaan ehyt ja johdonmukainen kokonaisuus.

Painotamme oppimisen varmistamista: Keskeisenä opetuksellisena tavoitteena on perustaitojen oppiminen. Näillä tarkoitetaan lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen perustaitojen lisäksi myös ajattelun, tiedonhankinnan, itsensä ilmaisun, vastuunkantamisen, joukkoviestinnän hallitsemisen sekä yhteistyön taitoja.

Koulun blogi

Martin koulun valinnaisryhmä päivittää viikoittain koulun blogia. Pääset blogiin klikkaamalla tästä.

Hyvis-koulu

Martin koulu on Hyvis-koulu. Hyvinkään kaupunki myöntää Hyvis-tunnuksen kouluille ja päiväkodeille pitkäjänteisestä ja suunnitelmallisesta ympäristökasvatustyöstä. Martin koulu on hakenut ja saanut tunnuksen jo kaksi kertaa peräkkäin, viimeksi keväällä 2016. Koulullamme on vakiintuneet ja toimivat lajittelukäytänteet.                            

Syvien vahvuuksien koulu

Martin koulu sai keväällä 2017 Syvien vahvuuksien koulu –sertifikaatin. Syvien vahvuuksien kouluna keskitymme hyvinvointia tuottavien työvälineiden, toimintatapojen ja oppimisen kehittämiseen. Pedagogiikan viitekehyksenä toimii positiivinen psykologia sekä voimaantumisen ja näkökulmien vaihtamisen teoria.

                       Kuvassa lukee Syvien vahvuuksien koulu  - Universaalit vahvuudet

 

Päivitetty 7.1.2021