Ympäristövahti

Ympäristövahdilla voit seurata kaupungin ympäristötyön tavoitteita, niiden etenemistä ja kaupungin toimia kestävän tulevaisuuden puolesta.

Ympäristövahti kokoaa ympäristötavoitteet ja -toimet

Hyvinkään kaupunki on julkaissut uuden Ympäristövahti-verkkosivun. Sen avulla kuka tahansa voi seurata kaupungin ympäristötyön tavoitteita, niiden etenemistä ja kaupungin toimia kestävän tulevaisuuden puolesta.

Ympäristövahdin tarkoituksena on edistää tiedon avoimuutta ja helpottaa tiedon löytämistä.

Vahti yhdistää Hyvinkään kuntaorganisaatioon kuuluvien tahojen ympäristötoimet. Tietoa löytyy mm. energian käytöstä, yhdyskuntarakenteesta ja liikkumisesta, jätteistä ja materiaaleista, ruoasta ja vedestä, luonnonvaroista ja elinympäristöstä sekä ympäristötietoisuudesta.

Palvelun tietoja päivittää kunkin aihealueen asiantuntija. Tiedot on poimittu mm. kaupungin ympäristöohjelmasta, pohjavesien suojelusuunnitelmista, hulevesiohjelmasta ja energia- ja ilmastotoimien vuosikellosta.

Ympäristövahdin toimenpiteiden jaottelun pohjana on käytetty YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda2030:n jaottelua. Ympäristövahdin avulla erilaiset ympäristöön liittyvät toimet, tehtävät ja mittaustulokset löytyvät kätevästi yhdestä paikasta.

Pääset tutustumaan Ympäristövahtiin seuraavasta linkistä: ymparistovahti.hyvinkaa.fi

Kukkia Kytäjärven rannalla.

Päivitetty 15.11.2023