Usminjärven talviuintipaikka

Usminjärven uimarannalle on avautunut talviuintipaikka, jota ylläpidetään yhteistyössä juuri perustetun Hyvinkään avantouimareiden yhdistyksen kanssa. Usminjärven uimaranta sijaitsee 5 km:n päässä keskustasta. Usminjärvi on pinta-alaltaan noin 13 ha. Uimarannalla ei ole virtaamia. Rannalla on pukutilat. Talvi- ja avantouintipaikalla ei ole uinninvalvontaa. Talviuintikauden aikana määritettyjen valvontatutkimustulosten ja aistinvaraisten havaintojen tulokset sekä näiden tulkinnat on nähtävillä talviuintipaikalla sekä tällä sivulla. 

Talviuintipaikan valvontaan sovelletaan terveydensuojelulakia (763/1994) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetusta (354/2008).

Usminjärven talviuimapaikan veden laatu

pvm                                        

Escherichia coli (mpn/100 ml)*

Suolistoperäiset enterokokit (pmy/100 ml)**   Sinilevät                                   Veden lämpötila (°C)         
7.12.2021 <1 1 Ei havaittu 2,9
11.1.2022 <1 <1 Ei havaittu 3,2
8.2.2022 <1 1 Ei havaittu 2,0
8.3.2022 0 4 Ei havaittu 1,5
12.4.2022 1 22 Ei havaittu 2,6

*mpn / 100 ml = most probable number eli todennäköisin pesäkeluku /100 ml

**pmy / 100 ml = pesäkeluku / 100 ml

 

Escherichia coli
Escherichia coli eli E. coli -bakteereita elää yleisesti ihmisten ja tasalämpöisten eläinten suolistossa. Niiden esiintyminen uimavesissä on merkki veden ulosteperäisestä saastumisesta, ja lisää riskiä sairastua vesivälitteiseen suolistoinfektioon. STM:n asetuksen mukaan E. coli -bakteerien raja-arvo uimarantavedessä on 1000 pmy / 100 ml.

Suolistoperäiset enterokokit
Suolistoperäisiä enterokokkeja esiintyy ihmisten ja tasalämpöisten eläinten suolistossa sekä ympäristössä. Niiden esiintyminen uimavedessä saattaa osoittaa veden ulosteperäistä saastumista, ja lisää riskiä sairastua vesivälitteiseen suolistoinfektioon. STM:n asetuksen mukaan suolistoperäisten enterokokkien raja-arvo uimarantavedessä on 400 pmy / 100 ml.

Lisätietoja: Susanne Nieminen

Päivitetty 14.4.2022