Uimarannat

Yleisten uimarantojen valvonta perustuu terveydensuojelulakiin (763/1994). Uimarantaveden laadun valvontaan sovelletaan uimarannan kävijämäärästä riippuen sosiaali- ja terveysministeriön asetuksia (177/2008) tai (354/2008)

Uimarantavedestä otetuilla näytteillä seurataan uimaveden mikrobiologista laatua. Lisäksi näytteenoton yhteydessä havainnoidaan aistinvaraisesti sinilevien sekä jätteiden ja muiden materiaalien mahdollinen esiintyminen. Uimavesinäytteitä otetaan uimakauden (15.6.-31.8.) aikana Usminjärven uimarannalta, Kaupunkisillan uimalasta sekä Hyvinkäällä toimivien leirikeskusten uimarannoilta.  

Ympäristöterveydenhuolto valvoo yleisiä uimarantoja valvontasuunnitelman ja vuosittain laadittavan seurantakalenterin mukaisesti. Kuntalaisilla on mahdollisuus ehdottaa millä Hyvinkään kaupungin alueella olevilla uimarannoilla säännöllistä valvontaa tehdään. Ehdotukset uimarantaluetteloon pyydetään toimittamaan ympäristökeskukseen kirjallisesti osoitteella:

Hyvinkään kaupunki, ympäristökeskus
PL 86
05801 Hyvinkää
tai sähköpostilla kirjaamo@hyvinkaa.fi

Osana uimarantojen valvontaa ympäristöterveydenhuolto tekee leväseurantaa Usminjärvellä, Kytäjärvellä ja Hirvijärvellä. Leväseuranta on osa valtakunnallista leväseurantaohjelmaa. Seuranta perustuu levien esiintymisen silmämääräiseen arviointiin kahden viikon välein määrätyiltä levähavaintopaikoilta. Suomen ympäristökeskuksen sivulta voi käydä tarkastamassa valtakunnallisen levätilanteen uimakauden aikana. Levätilanne sekä muita järvikohtaisia tietoja löytyy Järviwikistä. 

Uimaveden laatuluokka

Usminjärven uimaranta on luokiteltu EU-uimarannaksi, koska rannalla odotetaan käyvän huomattava määrä uimareita. STM:n asetuksen (177/2008) mukaan kaikilla EU-uimarannoilla tulee olla laatuluokitus. Uimakauden päätyttyä ympäristöterveydenhuolto arvioi ja luokittelee uimarannan uimaveden laadun valvontatutkimustulosten perusteella. Ensimmäinen luokitus on tehty vuoden 2011 uimakauden päätyttyä, ja se perustuu neljän viimeisimmän uimakauden valvontatutkimustuloksiin. Luokitus päivitetään vuosittain.

Usminjärven uimarannan uimavesi on ollut vuosina 2022-2023 laatuluokitukseltaan erinomainen.

Kuva uimavedenlaadun laatuluokkatunnus-logo

 

Uimavesiprofiili

Usminjärven uimarannalle on laadittu uimavesiprofiili. Uimavesiprofiilin tarkoitus on antaa tietoa uimarannasta ja sen vedestä rantojen käyttäjille sekä auttaa viranomaisia uimaveden laadun valvonnassa ja hallinnassa. Uimavesiprofiiliin sisältyy mm. tietoa uimarannan ja uimaveden ominaisuuksista sekä uimaveden laatuun vaikuttavista tekijöistä.

Lisätietoja: Heikki Rönnqvist

 

Päivitetty 8.2.2024