Sähköinen asiointi

 TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALOJEN ASIOINTIPALVELUT

Palautteet ja vikailmoitukset

 • Vikailmoitukset ja päivystystiedot puhelimitse
 • Anna palautetta, ilmoita viasta tai kysy Hyvinkään kaupungin palveluista

Vikailmoitus- ja päivystysnumerot

Anna palautetta sähköisesti

 

Rakennus ym. luvat

 • Neuvonta
 • Rakennus- ja purkamisluvat
 • Toimenpideluvat ja -ilmoitukset
 • Kaivuluvat
LUPAPISTE.FI Lisätietoja Lupapisteen sivuilta

Ympäristö -ja maa-ainesluvat sekä ilmoitukset yms.

 • Ympäristön neuvonta
 • Ympäristölupa
 • Rekisteröinti
 • Meluilmoitus yms.
 • Pilaantuneet maa-alueet
 • Jätelain mukaiset ilmoitukset
 • Kemikaalisäiliön jättäminen maaperään
 • Maatalouden ilmoitukset
 • Maa-ainesten ottaminen
 • Maisematyölupa
 • Rantojen kunnostus ja hoito
 • Maastoliikennelupa
 • Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen
 • Tilapäinen leirintäalue
 • Vesihuoltoverkostosta vapauttaminen
Linkki Lupapisteen sivuille Lisätietoja / Lupapiste

Hyvinkään karttapalvelu

 • Nähtävillä olevat suunnitelmat
 • Vireillä olevat suunnitelmat
 • Kunnallistekniset työmaat
 • Karttapalveluun linkitykset ja upotukset
Hyvinkään karttapalvelu Lisätietoja / karttapalvelu

Hyvinkään kartta-aineistojen avoimet katselu- ja latauspalvelurajapinnat

 • WMS -rajapinta
 • WFS  -rajapinta
  Lisätietoja kartta-aineiston rajapinnoista

TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALOJEN SÄHKÖISET LOMAKKEET

Tonttipalvelut (Konsernipalvelut ja -hallinto)

Tontin hakeminen Hakemus Lisätietoja
tontin hakemisesta
Siirtolapuutarhapalstat Varausanomus Lisätietoja siirtolapuutarha-tonteista
     

Paikkatiedot ja kartat

Karttojen käyttöoikeus Julkaisulupahakemus Lisätietoja
     

Pysäköinninvalvonta

Pysäköintivirhemaksun oikaisu Oikaisuvaatimus Lisätietoja pysäköintivirhe-maksusta 
     

Rakennusvalvonta

Lomakkeet voit täyttää ja tallentaa omalle koneelle.

Voit myös tulostaa lomakkeen ja käsin täyttämisen jälkeen skannata lomakkeen.

Sen jälkeen lomakkeen voit liittää hakemukselle lupapiste.fi palveluun.

Lataa koneellesi pdf-lomakkeiden avaamiseen tarvittava maksuton Acrobat Reader -lukuohjelma

Henkilötietojen käsittely tekniikka ja ympäristötoimialalla: 
www.hyvinkaa.fi/henkilotietojen-kasittely-hyvinkaan-tekniikka-ja-ymparisto--toimialalla

 

 

Muut liitteet

Luvanhakijan tarkistuslista Pääsuunnittelija täyttää 

Nimiömalli

Naapurien kuuleminen Selvitys naapurien kuulemisesta  
Tiedottaminen rakennuspaikalla

Työmaakyltti

Koko: korkeus n. 700 mm leveys n. 500 mm

 

Suunnittelijoiden kelpoisuuden osoittaminen

Lisätietoja asiasta

ARK-suunnittelija
Rakennussuunnittelu
-pääsuunnittelija
-pääpiirustuksien laatija

Rakennesuunnittelija
Kantavien rakenteiden suunnittelu

Rakennusfysikaalinen suunnittelija

Geotekninen suunnittelija
Pohjarakenteiden suunnittelu

KVV-suunnittelija
Vesi- ja viemärilaitteet

IV-suunnittelija
Ilmanvaihto

Kosteusvaurion korjaussuunnittelija

 
Aloituskokous  Aloituskokouspöytäkirja   

Vastaavan työnjohtaja

Lisätiedot


 

Lisätietoja kelpoisuudesta


Vastaavan työnjohtajan hakemus/ilmoitus/vapautus

 


 

Vastaavan työnjohtajan kelpoisuus

 

 
Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja  
Vastaavien erityissuunnittelijoiden vakuutus 

Rakenteiden pääsuunnittelija

Iv-suunnittelija

Kvv-suunnittelija

 
Energiaselvitys Energiatodistuslomakkeet  
Purkamislupahakemuksen liite Purkutöitä koskeva selvitys  
Liite toimenpidelupaan; Julkisivun muutos, julkisivun värimuutos Julkisivumateriaalin muutos, -värimuutos  
KVV- ja IV-lomakkeet

Kalusteluettelo

KVV-laitteistoselvitys

Mitoitustaulukko

Selvitys kiinteistön vesihuollosta sekä jätevesien käsittelystä ja johtamisesta

KVV-tarkastusasiakirja_D1 luvat jotka on myönnetty viimeistään 31.12.2017

KVV-tarkastusasiakirja 1.1.2018 alkaen myönnetyt luvat

Talousjätevesijärjestelmän tarkastusasiakirja

Ulkopuoliset asennukset KVV-tarkastusasiakirja_D1 luvat jotka on myönnetty viimeistään 31.12.2017

Ulkopuoliset asennukset KVV-tarkastusasiakirja 1.1.2018 alkaen myönnetyt luvat

 


 

Ilmavirtojen mittauspöytäkirja

IV-suunnitelmaselvitys

IV-tarkastusasiakirja_D2 luvat jotka on myönnetty viimeistään 31.12.2017

IV-tarkastusasiakirja 1.1.2018 alkaen myönnetyt luvat

 

 

 Pelastusviranomaisen lomakkeet

Rakennuksen paloturvallisuuden perustietolomake

Pelastuslaitoksen lomakesivulle

 
Hakemus kokoontumistilaksi

Kokoontumistilahakemus

 
Rakennusvalvontamittaukset

Rakennusten merkintä- ja sijaintikatselmusmittausten tilauslomake

 
Korjaus- ja energia-avustusten hakulomakkeet 
 
Piirustuskopiotilaus 

Hyvinkäällä on otettu 19.3.2018 käyttöön Lupapiste kauppa, jonka kautta voidaan ostaa rakennuspiirustuksia ym. kohteesta löytyviä dokumentteja suoraan Hyvinkään rakennusvalvonnan arkistosta sähköisesti ja ladata ostetut tiedostot heti omaan käyttöösi.

Mikäli aineistoa ei löydy kaupasta, voit halutessasi tehdä siitä maksuttoman pyynnön kaupasta löytyvällä lomakkeella.

Pyynnön jälkeen paperiarkistostamme löytyvät dokumentit skannataan ja tallennetaan palveluun ja sen jälkeen voit halutessasi ostaa dokumentteja.

Kaupassa löytyy tarkempi ohjeistus pyyntöön.

Kaupan osoite on

https://kauppa.lupapiste.fi/

 
Rakennusluvan liitekarttatilaukset  karttatilaukset@hyvinkaa.fi  

Tilastolomakkeet

Lisätietoja lomakkeista 

RH1 - Rakennushankeilmoitus

RH2 - Asuinhuoneistoilmoitus

RK9 - Rakennuksen poistumailmoitus

 

 

Ympäristönsuojelu ja -valvonta

Ympäristöterveydenhuolto

Ilmoitus toimijan vaihdoksesta

Ilmoituslomake vaihdoksesta Lisätietoja vaihdoksesta
Terveydensuojelulain 13 §:n mukaiset huoneistot Ilmoituslomake / huoneistot Lisätietoja terveydensuojelusta
     
Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiin tarvittava lupa Hakemuslomake ja liitteeksi vaadittava tupakan myynnin omavalvontasuunnitelma löytyvät Valviran verkkosivuilta Lisätietoja aiheesta 
     

Talousvettä toimittavat laitokset ja vedenjakelualueet

Ilmoituslomake

Lisätietoja vedenjakelusta

Ilmoitus vedenjakelusta yleisötilaisuuksissa

Lomake yleisötilaisuuksille

     

Henkilötietojen käsittely tekniikka ja ympäristö –toimialalla: 

www.hyvinkaa.fi/henkilotietojen-kasittely-hyvinkaan-tekniikka-ja-ymparisto--toimialalla


MUUALLA VERKOSSA SÄHKÖISIÄ ASIOINTIPALVELUJA

Maanmittauslaitoksen valtakunnallinen Karttapaikka (maastokartat, ilmakuvat, taustakartat, kiinteistörajat- ja tunnukset) www.karttapaikka.fi  
     
Kiinteistökaupan verkkopalvelu
(omakotitalon, kesämökin, pellon tai metsäpalstan myynti tai ostaminen)
www.kiinteistoasiat.fi  
     
Maanmittaustoimitusten asiakirjat
(Kansalaisen asiointitili)
www.maanmittauslaitos.fi  
     

 

 

Päivitetty 25.6.2019