Sähköinen asiointi

 TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALOJEN ASIOINTIPALVELUT

Palautteet ja vikailmoitukset

 • Vikailmoitukset ja päivystystiedot puhelimitse
 • Anna palautetta, ilmoita viasta tai kysy Hyvinkään kaupungin palveluista

Vikailmoitus- ja päivystysnumerot

Anna palautetta sähköisesti

 

Rakennus ym. luvat

 • Neuvonta
 • Rakennus- ja purkamisluvat
 • Toimenpideluvat ja -ilmoitukset
 • Kaivuluvat
LUPAPISTE.FI Lisätietoja Lupapisteen sivuilta

Ympäristö -ja maa-ainesluvat sekä ilmoitukset yms.

 • Ympäristön neuvonta
 • Ympäristölupa
 • Rekisteröinti
 • Meluilmoitus yms.
 • Pilaantuneet maa-alueet
 • Jätelain mukaiset ilmoitukset
 • Kemikaalisäiliön jättäminen maaperään
 • Maatalouden ilmoitukset
 • Maa-ainesten ottaminen
 • Maisematyölupa
 • Rantojen kunnostus ja hoito
 • Maastoliikennelupa
 • Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen
 • Tilapäinen leirintäalue
 • Vesihuoltoverkostosta vapauttaminen
Linkki Lupapisteen sivuille Lisätietoja / Lupapiste

Hyvinkään karttapalvelu

 • Nähtävillä olevat suunnitelmat
 • Vireillä olevat suunnitelmat
 • Kunnallistekniset työmaat
 • Karttapalveluun linkitykset ja upotukset
Hyvinkään karttapalvelu Lisätietoja / karttapalvelu

Hyvinkään kartta-aineistojen avoimet katselu- ja latauspalvelurajapinnat

 • WMS -rajapinta
 • WFS  -rajapinta
Lisätietoja kartta-aineiston rajapinnoista

TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALOJEN SÄHKÖISET LOMAKKEET

Tonttipalvelut (Konsernipalvelut ja -hallinto)

Tontin hakeminen Hakemus Lisätietoja
tontin hakemisesta
Siirtolapuutarhapalstat Varausanomus Lisätietoja siirtolapuutarha-tonteista
     

Paikkatiedot ja kartat

Karttojen käyttöoikeus Julkaisulupahakemus Lisätietoja
     

Pysäköinninvalvonta

Rakennusvalvonta

Lomakkeet voit täyttää ja tallentaa omalle koneelle.

Voit myös tulostaa lomakkeen ja käsin täyttämisen jälkeen skannata lomakkeen.

Sen jälkeen lomakkeen voit liittää hakemukselle lupapiste.fi palveluun.

Lataa koneellesi pdf-lomakkeiden avaamiseen tarvittava maksuton Acrobat Reader -lukuohjelma

Henkilötietojen käsittely tekniikka ja ympäristötoimialalla: 
www.hyvinkaa.fi/henkilotietojen-kasittely-hyvinkaan-tekniikka-ja-ymparisto--toimialalla

 

 

Muut liitteet

Luvanhakijan tarkistuslista Pääsuunnittelija täyttää 

Ohje löytyy tältä sivustolta

Nimiömalli

Naapurien kuuleminen Selvitys naapurien kuulemisesta  
Tiedottaminen rakennuspaikalla

Työmaakyltti

Koko: korkeus n. 700 mm leveys n. 500 mm

 

Suunnittelijoiden kelpoisuuden osoittaminen

Lisätietoja asiasta

ARK-suunnittelija
Rakennussuunnittelu
-pääsuunnittelija
-pääpiirustuksien laatija

Rakennesuunnittelija
Kantavien rakenteiden suunnittelu

Rakennusfysikaalinen suunnittelija

Geotekninen suunnittelija
Pohjarakenteiden suunnittelu

KVV-suunnittelija
Vesi- ja viemärilaitteet

IV-suunnittelija
Ilmanvaihto

Kosteusvaurion korjaussuunnittelija

 
Aloituskokous  Aloituskokouspöytäkirja   

Vastaavan työnjohtaja

Lisätiedot


 

Lisätietoja kelpoisuudesta


Vastaavan työnjohtajan hakemus/ilmoitus/vapautus

 


Vastaavan työnjohtajan kelpoisuus

 

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja  
Vastaavien erityissuunnittelijoiden vakuutus 

Rakenteiden pääsuunnittelija

Iv-suunnittelija

Kvv-suunnittelija

 
Energiaselvitys Energiatodistuslomakkeet
Purkamislupahakemuksen liite Purkutöitä koskeva selvitys  
Liite toimenpidelupaan; Julkisivun muutos, julkisivun värimuutos Julkisivumateriaalin muutos, -värimuutos  

RVV-lomakkeet

Kalusteluettelo

KVV-laitteistoselvitys

Mitoitustaulukko

Selvitys kiinteistön vesihuollosta sekä jätevesien käsittelystä ja johtamisesta

RVV tarkastusasiakirjat:

Sisäpuolen asennukset pientalot

Ulkopuolen asennukset pientalot

Talousjätevesijärjestelmän
tarkastusasiakirja

Sisäpuolen asennukset isot kohteet

Ulkopuolen asennukset isot kohteet

Linjasaneeraus kohteisiin

IV-lomakkeet


Ilmavirtojen mittauspöytäkirja

IV-suunnitelmaselvitys

IV tarkastusasiakirjat:

Pientalot

Isot kohteet

 Pelastusviranomaisen lomakkeet

Pelastuslaitoksen lomakesivulle

Hakemus kokoontumistilaksi

Kokoontumistilahakemus

 
Rakennusvalvontamittaukset

Rakennusten merkintä- ja sijaintikatselmusmittausten tilauslomake

Korjaus- ja energia-avustusten hakulomakkeet 
 
Piirustuskopiotilaus 

Hyvinkäällä on otettu 19.3.2018 käyttöön Lupapiste kauppa, jonka kautta voidaan ostaa rakennuspiirustuksia ym. kohteesta löytyviä dokumentteja suoraan Hyvinkään rakennusvalvonnan arkistosta sähköisesti ja ladata ostetut tiedostot heti omaan käyttöösi.

Mikäli aineistoa ei löydy kaupasta, voit halutessasi tehdä siitä maksuttoman pyynnön kaupasta löytyvällä lomakkeella.

Pyynnön jälkeen paperiarkistostamme löytyvät dokumentit skannataan ja tallennetaan palveluun ja sen jälkeen voit halutessasi ostaa dokumentteja.

Kaupassa löytyy tarkempi ohjeistus pyyntöön.

Kaupan osoite on

https://kauppa.lupapiste.fi/

 
Rakennusluvan liitekarttatilaukset  karttatilaukset@hyvinkaa.fi

 

Ympäristönsuojelu ja -valvonta

Ympäristöterveydenhuolto

Valtakunnallisessa sähköisessä ilppa-palvelussa voi ilmoittaa elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisen toiminnan aloittamisesta, toimijan vaihtumisesta, toiminnan olennaisesta muutoksesta ja toiminnan lopettamisesta. Tarkemmat ohjeet löytyvät Ruokaviraston sivulta.

Ilmoituksen voi myös lähettää Hyvinkään ympäristöterveydenhuoltoon paperisena tai sähköpostilla (kirjaamo@hyvinkaa.fi) käyttäen alla olevia lomakkeita.

Ilmoitus toimijan vaihdoksesta

Ilmoituslomake toimijan vaihdoksesta Lisätietoja toimijan vaihdoksesta
Terveydensuojelulain 13 §:n mukaiset huoneistot Ilmoituslomake / huoneistot Lisätietoja terveydensuojelusta
     
Asumisterveys ja sisäilma Asunnontarkastuspyyntö Lisätietoja asumisterveydestä
   
Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiin tarvittava lupa Hakemuslomake ja liitteeksi vaadittava tupakan myynnin omavalvontasuunnitelma löytyvät Valviran verkkosivuilta Lisätietoja aiheesta
Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin tarvittava lupa Hakemuslomake
     

Talousvettä toimittavat laitokset ja vedenjakelualueet

Hakemus- ja ilmoituslomake

Lisätietoja aiheesta

Ilmoitus vedenjakelusta yleisötilaisuuksissa

Lomake yleisötilaisuuksille

     

Henkilötietojen käsittely tekniikka ja ympäristö –toimialalla


MUUALLA VERKOSSA SÄHKÖISIÄ ASIOINTIPALVELUJA

Maanmittauslaitoksen valtakunnallinen Karttapaikka (maastokartat, ilmakuvat, taustakartat, kiinteistörajat- ja tunnukset) www.karttapaikka.fi  
     
Kiinteistökaupan verkkopalvelu
(omakotitalon, kesämökin, pellon tai metsäpalstan myynti tai ostaminen)
www.kiinteistoasiat.fi  
     
Maanmittaustoimitusten asiakirjat
(Kansalaisen asiointitili)
www.maanmittauslaitos.fi  
     

 

 

Päivitetty 7.11.2022