Ruoka-aputoiminnan yhteistyötä Keski-Uudellamaalla ja Hyvinkäällä

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue sekä alueen kunnat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula saivat joulukuussa 2023 sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 70.230 euron avustuksesta ruoka-aputoiminnan järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin vuodelle 2024. Yhteinen hanke käynnistyi tammikuussa ja sille on tarkoitus hakea jatkoa.

­− Vuoden alussa aloittanut Keski-Uudenmaan kuntien yhteinen ruoka-apuhanke on ollut käynnissä kevätkauden, ja toiminta on päässyt hyvään vauhtiin. Hankkeessa tuetaan ja mahdollistetaan alueella toimivien ruoka-aputoimijoiden tärkeää työtä sekä edistetään ruoka-avussa asioivien ihmisten palveluihin ohjautumista yhdessä hyvinvointialueen kanssa, kertoo Tuusulan kunnan kehittämispäällikkö Heidi Hagman.

Alueen kunnat ovat sopineet, että Tuusula vastaa kuntien yhteisen hankkeen koordinoinnista. Hanketta ja sen puitteissa tehtävää yhteistyötä luotsaa hankekoordinaattori Henna Kärki. Mukana toiminnan toteuttajina on 12 alueen järjestötoimijaa, joiden toiminnassa ruoka-apua toteutetaan eri muodoissa joko pääasiallisesti tai osana muuta toimintaa.

Hankkeen järjestötoimijoita tuetaan ruoka-aputoiminnan järjestämiseen kohdennetulla valtionavustuksella, jota toimijat käyttävät toiminnan järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin, kuten kuljetus- ja varastointikustannuksiin.

− Kevään aikana olemme tutustuneet toimijoihin ja kuulleet heidän toiveitaan ja tarpeitaan. Esiin nousseet tarpeet on pyritty huomioimaan rahoituksen jakamisessa. Tarkoituksena on tukea ja vahvistaa toiminnan edellytyksiä hankkeen aikana ja sen jälkeenkin, sanoo Kärki.

- Myös Hyvinkäällä on kokoonnuttu kevään aikana useaan otteeseen alueellisen hankkeen, hyvinkääläisten ruoka-aputoimijoiden, kaupungin virkamiesten ja muiden keskeisten tahojen kesken. Lisäksi alueellista hanketta ja paikallista ruoka-aputoimintaa on esitelty kaupungin johdolle ja päättäjille esimerkiksi Hyvinkään kaupunginhallituksessa, kertoo Hyvinkään kaupungin hyvinvointipäällikkö Panu Isotalo.

- Hienosti alkanutta alueellista ja paikallista verkostoitumista, yhteistyön vahvistamista sekä ruoka-aputoiminnan yhteiskehittämistä jatketaan syksyllä, jatkaa Panu Isotalo.

− Ruoka-aputoiminnan kenttä on muuttuva ja toiminta herkästikin haavoittuvaa. Kaikki muutokset tulee raportoida ja hyväksyttää. Pienistä viivästyksistä huolimatta hanke on käynnistynyt hyvin ja yhteistyö on saatu vauhtiin, sanoo Kärki.

− Hankkeen toimijat ja alueella toteutettava toiminta ovat tulleet tutuksi. On ollut ilo tutustua toimijoihin ja ruoka-aputoimintaan alueellamme. Sehän mahdollistaa yhteisen hankkeen toteuttamisen, Kärki iloitsee.  

Kaikkien toimijoiden kanssa on laadittu sopimukset heille delegoitavan avustuksen käytöstä. Varsinainen avustusten jakaminen toteutuu kesäkuun aikana.

Tavoitteena tiiviimpi yhteistyö

Hankkeen toteutusta ohjaa yhdessä laadittu hankesuunnitelma ja siihen kirjatut tavoitteet. Ensisijaisena tavoitteena on tukea ja mahdollistaa ruoka-aputoiminnan järjestäminen ja sen jatkuvuus alueen kunnissa. Sitä toteutetaan delegoimalla valtionavustusta ruoka-aputoimintaan sitä toteuttaville järjestöille.

Tämän lisäksi hankkeessa halutaan vahvistaa kuntien, hyvinvointialueen ja alueella toimivien ruoka-aputoimijoiden tavoitteellista ja tarkoituksenmukaista yhteistyötä ihmisten osallisuuden edistämisessä sekä eriarvoisuutta, köyhyyttä ja syrjäytymistä vähentävässä työssä.

− Tähän tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistä tahtotilaa, toisiin tutustumista ja keskinäisen luottamuksen rakentumista. Se on ollut hanketoimijoiden tahtotilana jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Myös ruoka-aputoimijat tekevät jo jonkin verran yhteistyötä. Hankkeen aikana on tarkoitus kartoittaa, miten yhteistyötä voitaisiin vielä lisätä ja siten tukea pienillä resursseilla toimivia tekijöitä, Kärki sanoo.

Yhteistyön edistämisen lisäksi tavoitteena on myös edistää allianssimallisen koordinoidun ruoka-aputoiminnan leviämistä alueella.

− Siitä on meillä toimiva malli olemassa, jota halutaan hyödyntää hankkeessa vielä laajemmin, kertoo Kärki.

Ruoka tuo ihmiset yhteen

Ruoka-aputoimintaa toteutetaan yleensä seurakunnissa ja järjestöissä, pitkälti vapaaehtoisvoimin. Ruoka-apua annetaan ja toteutetaan nykyään monimuotoisesti osana muuta toimintaa. Toiminnassa käytettävät elintarvikkeet ovat yleensä lahjoitettuja, ja usein kauppojen, alkutuottajien ja teollisuuden hävikkiruokaa.

− Tämänkin hankkeen ruoka-aputoiminnan toteuttamisesta vastaavat alueella toimivat erikokoiset järjestöt. Niissäkin ruoka-aputoiminta toteutetaan pääasiassa vapaaehtoistyönä. Joissakin paikoissa ruoka-aputoimintaan yhdistyy myös työllisyyden edistäminen. Toiminta tarjoaa monelle ruoan lisäksi myös yhteisön, mielekästä tekemistä ja toimintaa sekä mahdollisuuden osallistua hyvän tekemiseen, valottaa Kärki.

Alueellisessa hankkeessa mukana kolme Hyvinkäällä toimivaa yhdistystä

Isotalo kertoo, että Hyvinkäältä on alueellisessa hankkeessa mukana tällä hetkellä kolme toimijaa: Leivänmurtajat ry ja Rusakot Puskassa -kansalaistoimijoiden tuki ry sekä tuusulalainen, mutta Hyvinkään rajalla Palopurossa toimiva Eväskassi ry. Hyvinkäällä on ruoka-apuun linkittyen myös muita toimijoita, kuten Hyvinkään seurakunnan diakoniatyö ja Hyvinkään kaupunki, joka on järjestänyt osallistuvan budjetoinnin varoilla kesäajan puistoruokailua lapsille ajalla 3.6-28.6.2024.

Isotalo on laskenut, että hyvinkääläisiä ruoka-aputoimijoita ja sitä kautta ruoka-apua tarvitsevia ihmisiä tuetaan vuonna 2024 ainakin 46.668 eurolla. Tämä summa on 44 % koko Keusote-alueella annettavasta tuesta ruoka-aputoimijoille, vaikka alueen asukkaista Hyvinkäällä asuu vain 23 %. Tästä summasta 15.250 euroa on Leivänmurtajille, Rusakoille ja Eväskassille hankkeen kautta delegoitua valtionrahoitusta Hyvinkäälle ja 12.900 euroa Hyvinkään kaupungin myöntämiä hyvinvointipalveluiden avustuksia Leivänmurtajille ja Rusakoille. Lisäksi hyvinvointipalvelut maksaa alueellisen ruoka-apuhankkeen Hyvinkään kuntaosuuden 3.518 euroa.

Kaupunki myös tarjoaa Rusakoiden ja muiden yhdistystoimijoiden käyttöön Paavolan entisessä lähikirjastossa sijaitsevan Onni-talon kiinteistön, jonka ylläpitokustannukset ovat kaupungille noin 15.000 euroa vuodessa.

Mistä ruoka-apua?

Vuoden 2024 aikana toteutettavassa hankkeessa edistetään myös alueella toteutettavan ruoka-avun saavutettavuutta. Avustusta saavat toimijat ohjataan ilmoittamaan toiminnastaan Ruoka-apu.fi -sivustolla.

− Tämä alusta on kehitetty palvelemaan ruoka-apua tarvitsevia. Sen lisäksi se palvelee myös ruoka-avun toteuttajia ja niitä, jotka kohtaavat avun tarpeessa olevia henkilöitä. Tavoitteena on, että myös Keski-Uudenmaan alueen ruoka-aputoiminta on löydettävissä jatkossa yhdeltä sivustolta, iloitsee Kärki.

Ajankohtaista tietoa ruoka-avusta Hyvinkäällä ja Keusote-alueella sekä kesäajan toiminnasta saa parhaiten toimijoiden omilta Facebook-sivuilta sekä kuntakohtaisella haulla osoitteesta www.ruoka-apu.fi. Hankkeen toimijoiden yhteystietoja on koottuna myös ruoka-apuhankkeen verkkosivulle www.tuusula.fi/ruoka-apu.

Lisätiedot:
Hankekoordinaattori Henna Kärki, henna.karki@tuusula.fi, 040 314 3080

Päivitetty 28.6.2024