Kaupunginhallituksen päätökset 1.7.2024

 

211 § Maankäyttösopimuksen toteuttamisvelvoitteen pidentäminen korttelissa 62 / Rentto Oy.

Esitys

Kaupunginhallitus päättää,

  1. myöntää Rentto Oy:lle maankäyttösopimuksen (2.11.2018) kohdassa 5 mainitulle sopimusalueen toteuttamiselle jatkoaikaa kaksi (2) vuotta kaupunginvaltuuston päätöksen 9.10.2023 § 89 mukaisesti tontille 106-1-62-5 suunnitellun monitoimihallirakennuksen käyttöönotosta lukien. Edellä todettu jatkoaika myönnetään ehdollisena ja se tulee voimaan, mikäli kaupunginvaltuuston päätöksen 9.10.2023 § 89 mukaisesti tontille 106-1-62-5 suunnitellusta monitoimihallista tehdään kaupungin lopullinen investointi- ja rakentamispäätös ja kaupunginvaltuuston 17.6.2024 § 51 hyväksymä asemakaava ja asemakaavamuutos (01:109) Hangonsilta 2b tulee voimaan viimeistään 31.8.2024.
     
  2. myöntää Rentto Oy:lle maankäyttösopimuksen (2.11.2018) kohdassa 5 mainitulle sopimusalueen toteuttamiselle jatkoaikaa 4.1.2027 saakka. Edellä todettu jatkoaika myönnetään ehdollisena ja se tulee voimaan, mikäli kaupunki päättää, että tontille 106-1-62-5 suunniteltua monitoimihallia ei toteuteta kaupunginvaltuuston päätöksen 9.10.2023 § 89 mukaisesti ja kaupunginvaltuuston 17.6.2024 § 51 hyväksymä asemakaava ja asemakaavamuutos (01:109) Hangonsilta 2b tulee voimaan viimeistään 31.8.2024.

Mikäli Rentto Oy ei täytä maankäyttösopimuksen kohdan 5 mukaista rakentamisvelvoitetta tämän päätöksen mukaisessa aikataulussa, maksaa Rentto Oy kaupungille sopimussakkoa maankäyttösopimuksen mukaisesti. Päätöksestä peritään hakijalta palveluhinnaston mukainen maksu 290,00 € (alv 0 %).

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.


212 § Hallitusjäsenten nimeäminen 2024, Hyvinkään Kaivopiha-säätiö

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää seuraavat viisi jäsentä Hyvinkään Kaivopiha-säätiön hallitukseen vuodelle 2024:

  • Matti Heikkilä
  • Juhani Tuina
  • Kristiina Hakala
  • Päivi Ahokas
  • Anni Willman

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


213 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden
päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


214 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Päivitetty 2.7.2024