3D-kaupunkimallin tuotanto

Hyvinkään  3D-kaupunkimalli on tuotettu automaattisesti käyttäen lähtöaineistoina luokiteltua pistepilviaineistoa sekä samaan koordinaatistoon orientoituja, lentokoneesta otettuja viisto- ja ortoilmakuvia.

Maastopinta teksturoidaan ortoilmakuvilta ja rakennusten julkisivut ja kattopinnat saadaan viistoilmakuvilta. Hyvin realistisen näköiset puut ja pensaat tuotetaan värjäämällä pistepilven kasvillisuusluokka vihreäksi.

Tuloksena on visuaalisesti erittäin laadukas, todellisuutta vastaava 3D-kaupunkimalli, joka ajetaan lähtötiedoksi selainpohjaisen 3D-palveluun.

 

 

 

 

Päivitetty 24.4.2023