Osoitteet

 

Katujen ja teiden nimeäminen

Katujen ja teiden nimeäminen kuuluu kunnan tehtäviin. Asemakaava-alueella uusien katujen ja teiden nimet vahvistuvat asemakaavan hyväksymisen yhteydessä. Haja-asutusalueella teiden nimeäminen tapahtuu kaupungingeodeetin päätöksellä hakemuksen tai muun syyn perusteella.

 

Osoitenumerointi

Uusi osoitenumero annetaan tontille pääsääntöisesti tonttijakovaiheessa. Asemakaava-alueella osoitenumerointi on juokseva, eikä perustu matkaan. Kulmatontille voidaan antaa useampiakin osoitteita. Käytettävät osoitteet tarkentuvat rakennuslupaprosessin myötä. Kulmatontin ensisijainen osoite on pääsääntöisesti se, josta on ajoneuvoliittymä tontille.

Haja-asutusalueella osoitenumero on matkaan perustuva kymmenluku, joka osoittaa, kuinka pitkä matka osoitetien alusta on rakennukselle tai sille johtavalle tielle kymmeninä metreinä. Esim. osoitenumero 20 sijaitsee 200 metrin päässä osoitetien alusta. Jokainen erillinen tie, joka johtaa useammalle kuin kahdelle asutulle kiinteistölle tulisi pääsääntöisesti nimetä omalla nimellään.

Haja-asutusalueella rakentamattomalla kiinteistöllä ei yleensä ole osoitetta. Rakennus saa osoitteen rakennuslupavaiheessa.

Osoitenumeroinnissa kadun tai tien vasemmalla puolella käytetään parillisia ja oikealla parittomia osoitenumeroita. Osoitetietojen rakenne on määritelty julkishallinnon suosituksessa JHS 106. Suosituksen liitteessä 1 on esimerkkejä erilaisista osoitteista. Esimerkiksi osoitenumeron perässä olevilla isoilla ja pienillä kirjaimilla on eri merkitys.

 

Osoitteen merkitseminen 

Maankäyttö- ja rakennusasetus sekä Hyvinkään kaupungin rakennusjärjestys velvoittavat asettamaan osoitteet selkeästi näkyville. Osoitteen merkitseminen kuuluu kiinteistön/rakennuksen omistajalle.

 

Osoiterekisteri

Hyvinkään kaupunki ylläpitää osoiterekisteriä, johon kaikki uudet osoitteet kirjataan. Esimerkiksi Hyvinkään omassa karttapalvelussa (kartta.hyvinkaa.fi) käytetään osoiterekisteriin perustuvaa osoitehakua.

 

Navigaattorit

Hyvinkään kaupunki ei vastaa kaupallisten navigaattoriohjelmien paikannusongelmista. Navigaattoreiden valmistajilla (esim. Tele Atlas ja Navteq) on omat palautekanavansa, joihin virheistä voi ilmoittaa.

 

Päivitetty 25.9.2019 Tulosta