Digitaaliset aineistot

Hyvinkään kaupungin rakennetun ympäristön yksiköt tuottavat ja ylläpitävät lukuisia digitaalisia paikkatietoaineistoja.

Tällaisia aineistoja ovat mm.

  • digitaalinen kantakartta
  • ajantasa-asemakaava
  • osoitetiedot
  • kiinteistö- ja rakennustiedot
  • maanomistus- ja tonttitilannetiedot
  • katualuetietoja kunto- ja hoitotiedot
  • johtotiedot
  • ympäristöön ja ympäristönsuojeluun liittyviä tietoja

Lisäksi tilaamme ortoilmakuvia, viistoilmakuvia ja laserkeilauksia ulkopuolisilta palveluntarjoajilta.

Suurin osa tiedoista tarjotaan ilmaisina WMS-rajapintapalvelun kautta (tiedot rasterimuodossa).

Päivitetty 4.12.2023