Digitaaliset aineistot

Hyvinkään kaupungin rakennetun ympäristön yksiköt tuottavat ja ylläpitävät lukuisia digitaalisia paikkatietoaineistoja, kuten digitaalista kantakarttaa, ajantasa-asemakaavaa, osoitetietoja, kiinteistö- ja rakennustietoja, maanomistus- ja tonttitilannetietoja, katualuetietoja kunto- ja hoitotietoineen, johtotietoja sekä ympäristöön ja ympäristönsuojeluun liittyviä tietoja. Lisäksi tilaamme ortoilmakuvia, viistoilmakuvia ja laserkeilauksia ulkopuolisilta palveluntarjoajilta.

Suurin osa tiedoista tarjotaan ilmaisina WMS-rajapintapalvelun kautta (tiedot rasterimuodossa).

Päivitetty 8.9.2021