Hyvinkään kaupunginkirjaston arvot

Hyvinkään kaupunginkirjaston toiminnan ja arvojen perustana toimii kirjastolaki. Kirjastolaki (29.12.2016/1492) asettaa kirjaston toiminnalle seuraavia tavoitteita:

Kirjasto edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjasto edistää myös verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Asiakkaiden käytettävissä tulee olla kirjasto- ja tietopalvelualan henkilöstöä sekä uusiutuva kirjastoaineisto ja -välineistö. Näiden lisäksi kirjaston toimintaa tulee arvioida kirjastopalvelujen kehittämiseksi.

1. TASA-ARVOISUUS

Tarjoamme palveluita tasapuolisesti kaikille asiakkaille ja asiakasryhmille yhteisön monikulttuurisuuden huomioiden. Peruspalvelumme ovat maksuttomia

2. ASIAKASLÄHTÖISYYS JA -TYYTYVÄISYYS

Kehitämme palveluitamme vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa ja huomioimme palveluissa yksilölliset tarpeet. Julkisuuskuvamme on myönteinen ja asiakkaamme tuntevat palvelumme.

3. LUOTETTAVUUS / LAATU

Huolehdimme asiakkaidemme tietosuojasta ja noudatamme yhteisiä sopimuksia ja säännöksiä. Tarjoamme luotettavia ja ajantasaisia tietosisältöjä sekä kirjastossa, että verkossa. Työskentelemme vastuullisesti sekä ammattitaitoisesti ja tuotamme ja kehitämme laadukkaita palveluja, joiden perustana on asiakaskeskeisyys. Kehitämme jatkuvasti omaa osaamistamme.

4. KESTÄVÄ KEHITYS

Kirjastona tarjoamme asiakkaillemme edullisen ja ympäristöystävällisen keinon saada ja välittää tietoa, kulttuuria ja elämyksiä.

 

Kirjastopalvelujen toimintasuunnitelma

Ratamo-kirjastot ovat laatineet yhteisen suunnitelman, jonka tarkoituksena on toimia työvälineenä kirjastojen kehittämiseksi ja ohjaamiseksi. 

Kirjastopalvelujen toimintasuunnitelma 2021-2024 (PDF)

Päivitetty 22.4.2024