Yksityiset perhepäivähoitajat

Yksityiset perhepäivähoitajat toimivat yksityisyrittäjyyden periaatteella tai ovat työsuhteessa perheeseen.

Yksityisen perhepäivähoidon paikkoja voi kysellä suoraan yksityisiltä perhepäivähoitajilta.

Hyvinkään yksityiset perhepäivähoitajat, joilla vapaita paikkoja:

   
 • Terhi Oksanen (Keskusta)
  p. 050 540 4753
  1 paikka vapaana tammikuusta 2021 alkaen.

   
 • Taina Eskola (Paavola)
  p. 040 754 5413
  taina.eskola64@gmail.com
  2 paikkaa vapaana tammikuusta 2021 alkaen.

Yksityiseksi perhepäivähoitajaksi ilmoittautuminen

Perhepäivähoidon tuottaja voi olla myös yksityinen henkilö, joka tekee perheen kanssa vähintään kuukauden kestävän sopimuksen lapsen hoidosta.

Yksityisen perhepäivähoitajan tulee Hyvinkäällä toimiessaan ilmoittaa toiminnan aloittamisesta varhaiskasvatuksen palveluohjaajalle, oheisella lomakkeella. Ilmoituksen jälkeen käydään perhepäivähoitajan kotona aloituskeskustelu ja tarkastetaan tilojen soveltuvuus toimintaan.

Ilmoitus kunnalle ennen yksityisenä perhepäivähoitajana toimimisen aloittamista tai muuttamista (docx)

Yksityinen perhepäivähoitaja voi hinnoitella hoitonsa vapaasti. Lapsen huoltaja hakee Kelasta yksityisen hoidon tukea, joka maksetaan suoraan hoitajalle. Perhe voi valita yksityiseksi perhepäivähoidon tuottajaksi myös toisen kunnan alueella asuvan hoitajan, jonka kyseinen kunta on hyväksynyt hoitajaksi.

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu

 • hoitoraha
 • mahdollinen hoitolisä, johon vaikuttavat perheen koko sekä yhteenlasketut tulot
 • Hyvinkään maksama kuntalisä
 • mahdollinen sisaruslisä

Kelan maksaman yksityisen hoidon tuen hoitorahan, hoitolisän sekä Hyvinkään maksaman kuntalisän määrät:

Lapsen ikä Kelan hoitoraha kk/lapsi Kelan hoitolisä kk/lapsi Hyvinkään kuntalisä kk/lapsi
Alle ja yli 3-vuotias lapsi 174,59 € 0-146,29 € 175,86 €
Esiopetusikäinen lapsi 64,24 € 0-146,29 € 70,34 €

 

Sisaruslisä

Lisäksi perhepäivähoitoon on mahdollista maksaa sisaruslisää. Sisaruslisää maksetaan seuraavien ehtojen mukaisesti:

 • sisaruslisän edellytyksenä on kaikilta osin lakisääteisen yksityisen hoidon tuen saaminen
 • ei makseta perheen nuorimmasta lapsesta
 • maksetaan perheen ikäjärjestyksessä toisesta ja kustakin seuraavasta lapsesta, niiden perheiden osalta, joilla on saamaan aikaan vähintään kaksi lasta saman palveluntuottajan yksityisen hoidon tuella toimivassa päiväkodissa
 • sisaruslisä on 145 € / lapsi / kk, kun lapsi käyttää yli 20 viikkotuntia varhaiskasvatusta
 • sisaruslisä on 73 € / lapsi / kk, kun lapsi käyttää enintään 20 viikkotuntia varhaiskasvatusta tai on esiopetuksen lisäksi täydentävässä varhaiskasvatuksessa
 • maksetaan suoraan palveluntuottajalle, joka sitoutuu alentamaan perheeltä perimäänsä maksua vastaavalla summalla

Oletko kiinnostunut toimimaan yksityisenä perhepäivähoitajana?

Lue lisää täältä:

Päivitetty 8.10.2021