Yksityiset perhepäivähoitajat

Hyvinkäällä varhaiskasvatusta tarjoavat myös yksityiset perhepäivähoitajat. Yksityiset perhepäivähoitajat toimivat yksityisyrittäjyyden periaatteella tai ovat työsuhteessa perheeseen. Perhepäivähoitajat noudattavat Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa. Toimintaa valvoo Hyvinkään kaupungin yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaava viranhaltija.

Tietoja yksityisistä perhepäivähoitajista antaa varhaiskasvatuksen palveluohjaus: varhaiskasvatus.palveluohjaus@hyvinkaa.fi ja puh. 0400 784 781

Yksityinen perhepäivähoitaja voi hinnoitella hoitonsa vapaasti. Lapsen huoltaja hakee Kelasta yksityisen hoidon tukea, joka maksetaan suoraan hoitajalle. Perhe voi valita yksityiseksi perhepäivähoidon tuottajaksi myös toisen kunnan alueella asuvan hoitajan, jonka kyseinen kunta on hyväksynyt hoitajaksi.

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu

  • hoitoraha
  • mahdollinen hoitolisä, johon vaikuttavat perheen koko sekä yhteenlasketut tulot
  • Hyvinkään maksama kuntalisä
  • mahdollinen sisaruslisä

Kelan maksaman yksityisen hoidon tuen hoitorahan, hoitolisän sekä Hyvinkään maksaman kuntalisän määrät:

Lapsen ikä Kelan hoitoraha kk/lapsi Kelan hoitolisä kk/lapsi Hyvinkään kuntalisä kk/lapsi
Alle ja yli 3-vuotias lapsi 192,28 € 0-265,85 € 250,00 €
Esiopetusikäinen lapsi 70,75 € 0-132,92 € 71,80 €

Yksityiseksi perhepäivähoitajaksi ilmoittautuminen

Perhepäivähoidon tuottaja voi olla myös yksityinen henkilö, joka tekee perheen kanssa vähintään kuukauden kestävän sopimuksen lapsen hoidosta.

Yksityisen perhepäivähoitajan tulee Hyvinkäällä toimiessaan ilmoittaa toiminnan aloittamisesta varhaiskasvatuksen palveluohjaajalle, oheisella lomakkeella. Ilmoituksen jälkeen käydään perhepäivähoitajan kotona aloituskeskustelu ja tarkastetaan tilojen soveltuvuus toimintaan.

Ilmoitus kunnalle ennen yksityisenä perhepäivähoitajana toimimisen aloittamista tai muuttamista (docx)

Sisaruslisä

Lisäksi perhepäivähoitoon on mahdollista maksaa sisaruslisää. Sisaruslisää maksetaan seuraavien ehtojen mukaisesti:

  • sisaruslisän edellytyksenä on kaikilta osin lakisääteisen yksityisen hoidon tuen saaminen
  • ei makseta perheen nuorimmasta lapsesta
  • maksetaan perheen ikäjärjestyksessä toisesta ja kustakin seuraavasta lapsesta, niiden perheiden osalta, joilla on saamaan aikaan vähintään kaksi lasta saman palveluntuottajan yksityisen hoidon tuella toimivassa päiväkodissa
  • sisaruslisä on 145 € / lapsi / kk, kun lapsi käyttää yli 20 viikkotuntia varhaiskasvatusta
  • sisaruslisä on 73 € / lapsi / kk, kun lapsi käyttää enintään 20 viikkotuntia varhaiskasvatusta tai on esiopetuksen lisäksi täydentävässä varhaiskasvatuksessa
  • maksetaan suoraan palveluntuottajalle, joka sitoutuu alentamaan perheeltä perimäänsä maksua vastaavalla summalla
Päivitetty 6.9.2023