Palveluntuottajalle

Jos harkitset yksityisen päiväkodin tai ryhmäpäiväkodin perustamista, ota mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteyttä Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuspalveluihin saadaksesi ohjeita ja neuvoja yksikön perustamiseen.

Yksityisen päiväkodin tai ryhmäperhepäiväkodin perustamiseen tarvitaan erilliset tilat, jotka tulee olla rakennusvalvonnan tähän tarkoitukseen hyväksymät. Mikäli näin ei ole, tulee tiloihin hakea käyttötarkoituksen muutosta. Palveluntuottajan kannattaa olla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä rakennusvalvontaan, terveys- ja paloviranomaisiin sekä yksityistä varhaiskasvatusta valvovaan varhaiskasvatuksen edustajaan, jotta tilat saadaan suunniteltua ja mahdollisesti muutettua kaikkien viranomaismääräysten mukaisiksi.

Kunnan viranomaisten tarkastettua tilan, terveystarkastajan pitää hyväksyä tila elintarvikehuoneistoksi. Palvelun tuottajan on tehtävä lisäksi elintarvikkeiden käsittelyä koskeva omavalvontasuunnitelma. Jokaisella elintarvikkeita käsittelevällä tulee olla myös hygieniapassi.

Lisäksi tilat tarkastaa pelastuslaitos ja ennen toiminnan käynnistämistä (kaikkien mahdollisten muutostöiden jälkeen) myös varhaiskasvatuksen edustaja.

Päiväkodin ja ryhmäperhepäiväkodin toimintaa säätelee laki ja asetus päivähoidosta. Lisäksi henkilökunnalla tulee olla lain mukainen pätevyys ja heidän rikostaustansa tulee selvittää ennen palkkausta (rikosrekisteriote). Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuspalvelut toimivat yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa sekä ohjaavat, neuvovat ja valvovat niiden toimintaa.

Kuuma-kuntien yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaus, neuvonta ja valvontakäsikirja

Yksityiset perhepäivähoitajat

Yksityiset perhepäivähoitajat toimivat joko yksityisyrittäjyyden periaatteella tai ovat työsuhteessa perheeseen. Hoitajat ovat velvollisia ilmoittamaan toiminnastaan yksityisen päivähoidon valvojalle.

Perhepäivähoitajan ilmoitus yksityisen päivähoidon harjoittamisesta (pdf)

Yksityisen perhepäivähoidon seurantatiedot (pdf)

Lisätietoa yksityisten perhepäivähoitajien yhdistyksistä
Yksityiset perhepäivähoitajat YPPH ry

Päivitetty 17.8.2023