Yksityisen varhaiskasvatuksen tuet

Yksityinen päivähoidontuottaja määrittää itse asiakasmaksun, johon perhe voi hakea Kelasta yksityisen hoidon tukea sekä Hyvinkää-lisää.

Yksityisen hoidon tuki ja Hyvinkää-lisä maksetaan suoraan vanhemman osoittamalle, kunnan hyväksymälle yksityiselle palveluntuottajalle.

Lasten yksityisen hoidon tuki

 • tuen edellytyksenä on, ettei alle kouluikäinen lapsi ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa (päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai kerhossa)
 • hoitorahan suuruus on 63,38 € / lapsi / kk, kun lapsella on oikeus 20 tuntiin varhaiskasvatusta viikossa tai esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen
 • hoitorahan suuruus on 172,25 € / lapsi / kk, kun lapsella on oikeus 20 viikkotuntia laajempaan varhaiskasvatukseen
 • tulosidonnainen hoitolisä on enintään 144,85 €/lapsi/kk
 • yksityisen hoidon tuki voi kuitenkin olla enintään lapsen hoitomaksun suuruinen
 • perhe ei voi saada lapsesta samanaikaisesti sekä kotihoidon tukea että yksityisen hoidon tukea

Hyvinkää-lisä

 • tuen edellytyksenä on kaikilta osin lakisääteisen yksityisen hoidon tuen saaminen
 • tuen suuruuteen vaikuttavat lapsen ikä, hoitomuoto ja varhaiskasvatusoikeuden laajuus
 • työsuhteiselle yksityiselle perhepäivähoitajalle, joka hoitaa lasta lapsen omassa kodissa, Hyvinkää-lisä maksetaan alle 3-vuotiaasta lapsesta 347 € / kk ja yli 3-vuotiaasta lapsesta 173,50 € / kk
 • tukea maksetaan enintään yksityisen palveluntuottajan perimän hoitomaksun ja yksityisen hoidon tuen hoitorahan ja hoitolisän erotus

Esimerkkejä tukien muodostumisesta lapsen kokopäivähoitoon

  Alle 3 v.
päiväkodissa
Yli 3 v.
päiväkodissa
Ryhmäperhe-
päiväkodissa
Perhepäivä-
hoidossa
Lapsen yksityisen tuen hoitoraha 172,25 €/kk 172,25 €/kk 172,25 €/kk 172,25 €/kk
Hyvinkää-lisä 604,76 €/kk 347,00 €/kk 297,42 €/kk 173,50 €/kk

Esimerkkejä tukien muodostumisesta lapsen osapäivähoitoon (enintään 20 tuntia viikossa)

  Alle 3 v.
päiväkodissa
Yli 3 v.
päiväkodissa
Ryhmäperhe-
päiväkodissa
Perhepäivä-
hoidossa
Lapsen yksityisen tuen hoitoraha 63,38 €/kk 63,38 €/kk 63,38 €/kk 63,38 €/kk
Hyvinkää-lisä 242,90 €/kk 138,80 €/kk 118,97 €/kk 69,40 €/kk

 

Tulosidonnainen hoitolisä, joka on enintään 144,85 €/kk, vähentää vanhempien asiakasmaksua. Lapsen yksityisen hoidon tukea, hoitolisää ja Hyvinkää-lisää haetaan Kelasta.

Yksityisen hoidon tuen sisaruslisä

 • sisaruslisän edellytyksenä on kaikilta osin lakisääteisen yksityisen hoidon tuen saaminen
 • ei makseta perheen nuorimmasta lapsesta
 • maksetaan perheen ikäjärjestyksessä toisesta ja kustakin seuraavasta lapsesta, niiden perheiden osalta, joilla on saamaan aikaan vähintään kaksi lasta saman palveluntuottajan yksityisen hoidon tuella toimivassa päiväkodissa
 • sisaruslisä on 145 € / lapsi / kk, kun lapsi käyttää yli 20 viikkotuntia varhaiskasvatusta
 • sisaruslisä on 73 € / lapsi / kk, kun lapsi käyttää enintään 20 viikkotuntia varhaiskasvatusta tai on esiopetuksen lisäksi täydentävässä varhaiskasvatuksessa
 • maksetaan suoraan palveluntuottajalle, joka sitoutuu alentamaan perheeltä perimäänsä maksua vastaavalla summalla

Mikäli lapselle on haettu kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa ja perhe valitsee yksityisen vaihtoehdon, pyydetään kunnallinen hakemus peruuttamaan välittömästi.

Lisätietoa yksityisestä varhaiskasvatuksesta saa varhaiskasvatuspalveluista.

Päivitetty 28.8.2019 Tulosta

YHTEYSTIEDOT

KELA
lapsiperheen palvelunumero
p. 020 692 206

www.kela.fi

YKSITYINEN VARHAISKASVATUS

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta
Palveluohjauksen koordinaattori

Marjukka Laakso
Kaupungintalo,
Kankurinkatu 4-6
PL 86, 05801 Hyvinkää
p. 0400 784 781
marjukka.laakso@hyvinkaa.fi

Asiakassihteeri

Taru Apila
Kaupungintalo,
Kankurinkatu 4-6
PL 86, 05801 Hyvinkää
p. 019 459 4952
taru.apila@hyvinkaa.fi   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Anna ja lue palautetta

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ