Yksityisen varhaiskasvatuksen tuet

Yksityinen päivähoidontuottaja määrittää itse asiakasmaksun, johon perhe voi hakea Kelasta yksityisen hoidon tukea sekä Hyvinkää-lisää.

Yksityisen hoidon tuki ja Hyvinkää-lisä maksetaan suoraan vanhemman osoittamalle, kunnan hyväksymälle yksityiselle palveluntuottajalle.

Lasten yksityisen hoidon tuki

 • tuen edellytyksenä on, ettei alle kouluikäinen lapsi ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa (päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai kerhossa)
 • hoitorahan suuruus on 192,28 € / lapsi / kk
 • tulosidonnainen hoitolisä on enintään 265,85 €/lapsi/kk
 • hoitorahan suuruus on 70,75 € / lapsi / kk kun lapsi on esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa
 • yksityisen hoidon tuki voi kuitenkin olla enintään lapsen hoitomaksun suuruinen
 • perhe ei voi saada lapsesta samanaikaisesti sekä kotihoidon tukea että yksityisen hoidon tukea

Hyvinkää-lisä

 • tuen edellytyksenä on kaikilta osin lakisääteisen yksityisen hoidon tuen saaminen
 • tuen suuruuteen vaikuttavat lapsen ikä ja hoitomuoto
 • työsuhteiselle yksityiselle perhepäivähoitajalle, joka hoitaa lasta lapsen omassa kodissa, Hyvinkää-lisä maksetaan alle 3-vuotiaasta lapsesta 359,20 € / kk ja yli 3-vuotiaasta lapsesta 179,60 € / kk
 • tukea maksetaan enintään yksityisen palveluntuottajan perimän hoitomaksun ja yksityisen hoidon tuen hoitorahan ja hoitolisän erotus

Esimerkkejä tukien muodostumisesta lapsen kokopäivähoitoon

  Alle 3 v.
päiväkodissa
Yli 3 v.
päiväkodissa
Ryhmäperhe-
päiväkodissa
Perhepäivä-
hoidossa
Lapsen yksityisen tuen hoitoraha 192,28 €/kk 192,28 €/kk 192,28 €/kk 192,28 €/kk
Hyvinkää-lisä 659,00 €/kk 405,00 €/kk 307,90 €/kk 250,00 €/kk

 

Tulosidonnainen hoitolisä, joka on enintään 265,85 € / kk, vähentää vanhempien asiakasmaksua. Lapsen yksityisen hoidon tukea, hoitolisää ja Hyvinkää-lisää haetaan Kelasta.

Yksityisen hoidon tuen sisaruslisä

 • sisaruslisän edellytyksenä on kaikilta osin lakisääteisen yksityisen hoidon tuen saaminen
 • ei makseta perheen nuorimmasta lapsesta
 • maksetaan perheen ikäjärjestyksessä toisesta ja kustakin seuraavasta lapsesta, niiden perheiden osalta, joilla on saamaan aikaan vähintään kaksi lasta saman palveluntuottajan yksityisen hoidon tuella toimivassa päiväkodissa
 • sisaruslisä on 145 € / lapsi / kk
 • sisaruslisä on 73 € / lapsi / kk, kun lapsi on esiopetuksen lisäksi täydentävässä varhaiskasvatuksessa
 • sisaruslisää maksetaan sovittujen hoitopäivien lukumäärän mukaisessa suhteessa
 • maksetaan suoraan palveluntuottajalle, joka sitoutuu alentamaan perheeltä perimäänsä maksua vastaavalla summalla

Mikäli lapselle on haettu kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa ja perhe valitsee yksityisen vaihtoehdon, pyydetään kunnallinen hakemus peruuttamaan välittömästi.

Lisätietoa yksityisestä varhaiskasvatuksesta saa varhaiskasvatuspalveluista.

Päivitetty 9.3.2023