Varhaiskasvatuksen yhteisöllisen puheterapeutin palvelut

Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa toimii yhteisöllinen puheterapeutti. Puheterapeutti työskentelee osana kasvun ja oppimisen tuen tiimiä.

Puheterapeutti kiertää päiväkodeissa ohjaamassa, konsultoimassa ja kouluttamassa päiväkotien henkilökuntaa vuorovaikutukseen, kieleen ja kommunikointiin liittyvissä asioissa. Työ on osa kaupungin vastuulla olevaa hyvinvointia ja terveyttä edistää työtä, ja sen tavoitteena on tukea kaikkien varhaiskasvatuksessa olevien lasten puheen ja kielen kehitystä.

Keinoja, joilla vuorovaikutusta ja viestintää voidaan tukea, ovat esimerkiksi tukiviittomat ja kuvat. Suun alueen ja puhemotoriikan kehityksen tueksi päiväkodeissa tehdään suujumppaa. Nämä keinot sisällytetään osaksi lapsiryhmien normaalia arkitoimintaa, toimintatilanteisiin, lauluihin ja leikkeihin. Toiminnot suunnitellaan lasten ikä ja kehitystaso sekä kunkin lapsiryhmän rakenne huomioiden.

Myös vanhemmat voivat olla yhteydessä varhaiskasvatuksen yhteisölliseen puheterapeuttiin.

Puheterapeutin sekä muiden kasvun ja oppimisen tuen asiantuntijoiden työtä voi seurata esimerkiksi Facebookissa sivulla YHES - Yhdessä esteetön Hyvinkää | Facebook.

Mikäli lapsen vuorovaikutuksen, puheen ja kielen kehityksestä on huolta, lapsi voi saada lähetteen puheterapeutin arvioon. Perusterveydenhuollon puheterapiapalvelut tuottaa Keusote, kts. Puheterapia lapsille - Keski-Uudenmaan Sote (keusote.fi) 

Mitä puheterapeutti tekee? (Klikkaa kuva isommaksi)

Klikkaa kuva isommaksi, kuva kertoo Puheterapeutin työstä

Kuvan teksti lukulaitteita varten

Mitä puheterapeutti tekee?

Puheterapeutti arvioi, ohjaa ja kuntouttaa kielellisiä taitoja.

Lapsen kielen kehityksessä kiinnitetään huomiota puheen ymmärtämiseen, puheen tuottamiseen, käsitteiden hallintaan, vuorovaikutustaitoihin sekä kommunikaatiokykyyn.

Puheterapeutin puoleen voi kääntyä, jos on kysyttävää:

vuorovaikutuksesta, kielen kehityksestä tai kommunikaatiosta, äänenkäytöstä, syömisestä tai nielemisestä, änkytyksestä, lukemisen tai kirjoittamisen pulmista, suun ja kasvojen alueen motoriikasta, artikulaatiosta tai esteettömästä viestinnästä.

Puheterapeutti on vuorovaikutuksen asiantuntija

Vuorovaikutus on kaiken perusta. Lapsi oppii kaikki taitonsa vuorovaikutuksessa lähi-ihmisten ja ympäristönsä kanssa. Hyvä vuorovaikutus parantaa kehityksen mahdollisuuksia.

Esteetön viestintä

Puheen ja kielen kehitystä voidaan tukea käyttämällä erilaisia keinoja esteettömän viestinnän mahdollistamiseksi. Näitä keinoja ovat esimerkiksi tukiviittomat ja kuvat (esim. piirretyt, tulostetut, valokuvat)
Esteettömät viestintäkeinot helpottavat sekä puheen ymmärtämistä, että puheen tuottamista. Ne parantavat vuorovaikutusta monin eri tavoin. Puheterapeutti ohjaa esteettömien viestintäkeinojen käytössä ja auttaa sopivan keinon valitsemisessa.

Suun ja kasvojen alueen motoriikka, ja sen vaikutukset puheen selkeyteen

Selkeän puheen edellytyksenä on riittävän hyvä suun alueen motoriikka. Syömisen taidot ovat oleellinen osa motoristen taitojen kehitystä ja harjoittamista.

Kireä kielijänne

Joskus vauvan imemisen ja myös isomman lapsen syömisen pulmien taustalla voi olla liian kireä kielijänne. Sillä saattaa olla vaikutuksia artikulaatioon, syömiseen, kielen lepoasentoon tai hengitysteiden tilavuuteen.

Puheterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka antaa lääkinnällistä kuntoutusta.

Päivitetty 22.8.2022