Varhaiskasvatuksen yhteisöllisen puheterapeutin palvelut

Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa toimii yhteisöllinen puheterapeutti, joka työskentelee osana kasvun ja oppimisen tuen tiimiä. Toimintakaudella 2023-2024 yhteisöllisen puheterapeutin sijaan kasvun ja oppimisen tuen tiimissä työskentelee määräaikainen osallisuus- ja vuorovaikutusasiantuntija Eeva-Leena Malander.

Yhteisöllinen puheterapeutti kiertää päiväkodeissa ohjaamassa, konsultoimassa ja kouluttamassa päiväkotien henkilökuntaa vuorovaikutukseen, kieleen ja kommunikointiin liittyvissä asioissa. Työ on osa kaupungin vastuulla olevaa hyvinvointia ja terveyttä edistää työtä, ja sen tavoitteena on tukea kaikkien varhaiskasvatuksessa olevien lasten puheen ja kielen kehitystä.

Varhaiskasvatuksessa vuorovaikutusta ja viestintää voidaan tukea esimerkiksi tukiviittomin ja kuvakommunikaatiota käyttäen. Suun alueen motoriikan ja puhemotoriikan kehitystä voidaan tukea erilaisin harjoittein. Toiminnot suunnitellaan lasten ikä ja kehitystaso sekä kunkin lapsiryhmän rakenne huomioiden ja toteutetaan osana lapsiryhmien normaalia arkitoimintaa.

Mikäli lapsen vuorovaikutuksen, puheen ja kielen kehityksestä on huolta, lapsi voi saada lähetteen puheterapeutin arvioon. Perusterveydenhuollon puheterapiapalvelut tuottaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Keusote (https://www.keusote.fi/palveluhakemisto/puheterapian-palvelut/). Puheterapiaan voi hakeutua esimerkiksi lääkärin, neuvolan, varhaiskasvatuksen tai kouluterveydenhuollon suosituksesta.

Päivitetty 24.8.2023