Konsultoivien varhaiskasvatuksen erityisopettajien palvelut

Taideteos

Konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat (kveot) toimivat vastuualueidensa erityiskasvatuksen ja –opetuksen asiantuntijoina. He ohjaavat ja konsultoivat varhaiskasvatuksen henkilökuntaa yleistä, tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien lasten hoidossa, kasvatuksessa, opetuksessa ja kuntoutuksessa. Vanhemmat voivat myös ottaa yhteyttä lapsensa varhaiskasvatuspaikan kveoon oman lapsensa asiassa. Neljässä päiväkodissa on integroitu erityisryhmä, jossa työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja muutamissa päiväkodeissa toimii yhteisöllinen erityisopettaja.

Lapsen tuen tarve arvioidaan yhteistyössä vanhempien ja lapsiryhmän kasvattajien kanssa. Lapsen mielipide ja toivomukset kuullaan ikä ja kehitystaso huomioiden. Yksilöllisen tuen tarpeen arviointi, suunnittelu ja toteuttaminen tehdään tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä.

Päivitetty 9.8.2022