Varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettajan palvelut

Hyvinkään varhaiskasvatuspalveluissa toimii 2 kieli- ja kulttuuriopettajaa. He työskentelevät osana kasvun ja oppimisen tuen tiimiä ja tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Kieli- ja kulttuuriopettaja kiertää varhaiskasvatuspalveluissa konsultoimassa ja kouluttamassa henkilöstöä kieliin, kulttuureihin ja katsomuksiin liittyvissä asioissa. Hän on mukana monikielisten lasten suomen kielen opetuksen suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa sekä monialaisessa yhteistyössä. Huoltajilla on aina halutessaan mahdollisuus keskustella kieli- ja kulttuuriopettajan kanssa.

Varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä opetus eli S2-opetus toteutetaan suunnitelmallisesti ja säännöllisesti arjen toimintaan sisältyvissä moninaisissa vuorovaikutus- ja oppimistilanteissa. Suomen kielen oppimista tuetaan kuvien, piirtämisen, tukiviittomien, eleiden ym. avulla.

Oman äidinkielen/kotikielten oppiminen, ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeää. Päävastuu tästä on huoltajilla. Oman äidinkielen/kotikielten hyvä osaaminen tukee osaltaan myös suomen kielen oppimista.

Kuvapeli   Kuva lehtiöstä

Oman äidinkielen/kotikielten merkitys:

Lue lapselle:

Hyviä pelejä, ohjelmia ym. suomen kielen tukemiseksi:

Muita palveluita:

Päivitetty 11.7.2023