Opetussuunnitelma

OPS 2016

 

 

OPS-kaavio

Kaaviossa keskiössä Laaja-alainen osaaminen, jota ympäröi:

1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen

2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

4. Monilukutaito

5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

6. Työelämätaidot ja yrittäjyys

7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Päivitetty 15.4.2022