Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

Hyvinkäänkylän koulun kestävän kehityksen ohjelma

Koulumme toiminta-ajatuksena on ohjata lapsia omaksumaan kestäviä arvoja ja löytämään vahvuutensa.

KEKE eli kestävä kehitys on muodostunut osaksi koulumme toimintakulttuuria, se näkyy koulumme arkipäivässä.

Koulullamme oli pysyvä Vihreä Lippu vuosina 2004 - 2009 ja se toi koulumme arkeen pysyviä ekologista ja taloudellista kestävyyttä tukevia käytänteitä:

KIERRÄTYS, LAJITTELU JA JÄTTEEN VÄHENTÄMINEN HYVINKÄÄNKYLÄN KOULUSSA:

 • jätekatoksessa omat lajitteluastiansa paperille, kartongille, muoville, kompostijätteille, metalliromulle ja lasille
 • luokissa roskikset lajitteluohjeineen sekajätteelle, muoville, kartongille ja paperille ja opettajanhuoneessa lajitellaan em. lisäksi lasi, metalli ja biojäte
 • käsipyyherullat wc-tiloissa ja käytävien vesipisteillä
 • pienennetyt tai kaksipuoleiset kopiot, tiedottaminen Wilmassa
 • jätepaperia piirustus- ja suttupaperina (kierrätysmateriaalia oppilastöihin)
 • vihkotyöskentelyä monisteiden sijaan
 • tehtävälle useampi käyttökerta laminoimalla (löytötavaroille keräyslaatikot kaikilla käytävillä)
 • kotoa käytettyjä lehtiä, kirjoja, pelejä, huonekaluja, liikuntavälineitä ym. uusiokäyttöön
 • ruokalassa ekologiset pakkausvaihtoehdot ja niiden lajittelu (jokainen oppilas ottaa itselleen sopivan määrän ruokaa)
 • retkipäivinä eväsrasiat ja juomapullot kotoa (siivouksessa ja teknisessä työssä vähemmän haitallisia kemikaaleja ja ympäristömerkittyjä puhdistusaineita)
 • ongelmajätteiden lajittelu
 • retkillä liikkuminen kävellen, pyörillä tai julkisilla kulkuneuvoilla

 

KEKE-projektin (2008 – 2010) myötä koulullamme arvioitiin ja tarkennettiin sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden tavoitteita ja toimintatapoja. Hyvinkäänkylässä sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä tavoitellaan luomalla viihtyisä, kiireetön ja turvallinen oppimisympäristö.

Hyvinkäänkylän koulussa:

 • Kaikki koulun aikuiset ovat kasvattajia. Hyviin käytöstapoihin kiinnitetään erityishuomiota!
 • Yhteisöllisyyden taustalla ovat hyvät vuorovaikutustaidot sekä ihmisten ja kulttuurien eroavaisuuksien ymmärtäminen.
 • Luokissa pidetään syksyisin vanhempainiltoja ja yhteisiä sääntöjä sitoudutaan noudattamaan.
 • Turvallisuus- ja kriisisuunnitelmat päivitetään ja ovat esillä opettajanhuoneessa. Koululla järjestetään henkilökunnan turvallisuuskierros ja pelastautumisharjoituksia.
 • Koulun tapahtumilla luodaan yhteishenkeä sekä annetaan oppilaille elämyksiä.
 • Oppilaat osallistuvat ja vaikuttavat: kummitoiminta ja oppilaskunta.
 • Oppilaat huolehtivat yhteisistä välituntivälineistä pitämällä välituntikioskia.
 • Kodin ja koulun välinen yhteistyö on suuri voimavara.
 • Henkilökunnan hyvinvointiin ja virkistykseen panostetaan.

 

 

 

 

Päivitetty 15.4.2022