Sveitsin asuinrakentamisen ideakilpailu

Hyvinkään kaupunki järjesti Sveitsin Kiinteistörahoitus Ky:n kanssa arkkitehtuurikutsukilpailun Sveitsin alueen asuinrakentamisesta. Kilpailun kohteena oli Sveitsin alueelle tulevan asuinrakentamisen alueellinen kokonaisratkaisu ja sitä tarkentava yhden asuinkerrostalon tai asuinkerrostalokokonaisuuden ehdotussuunnitelma. Kilpailun tarkoitus oli tuottaa viitesuunnitelma alueen kaavamuutoksen ja asuinrakentamisen pohjaksi.   

Kilpailu oli ideakilpailu, johon voivat osallistua ainoastaan erikseen kutsutut. Kilpailijat valittiin HILMA-palvelussa julkaistussa hankintailmoituksessa ja alla olevassa ilmoittautumisohjeessa kuvatulla tavalla.

linkki ilmoittautumisohjeeseen

Määräaikaan mennessä tulleet kilpailua koskeneet kysymykset ja vastaukset löytyvät täältä.  

Kilpailuun ilmoittautui 38 työryhmää, jotka kaikki täyttivät vaaditut vähimmäisvaatimukset. Osanottajiksi kutsuttiin neljä työryhmää, jotka arvottiin14 maksimipistemäärän saaneen työryhmän joukosta 8.12.2016.

Kilpailuun kutsuttiin:

Arkkitehtitoimisto Harris-Kijsik Oy

Playa Arkkitehdit Oy

Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy

Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy

Ilmoittautumisen päätyttyä kutsutuille kilpailijoille ilmoitettiin osallistumisoikeudesta. Kilpailuaika oli käynnissä 9.12.2016 – 13.3.2017

Saapuneet kilpailuehdotukset


 Ohjelma-asiakirjat (päivittyvät kilpailun aikana, seuraa sivua)

  1. Kilpailuohjelma
  2. Kilpailualueen sijainti ja rajaus
  3. Pohjakartta, dwg, dgn
  4. Sveitsin-Härkävehmaan alueen maankäytön kehittämissuunnitelma ja sen selostus 25.5.2016
  5. Sveitsin-Härkävehmaan alueen 3D-malli (tulossa myöhemmin)
  6. Keskustaajaman kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma 17.6.2013, kohteet 84 ja 86
  7. Sveitsinpuiston hoito- ja käyttösuunnitelma, vahvistettu 10.8.2016
  8. Ilmakuvia alueelta 1, 2, 3, 4, 5
  9. Kylpylähotellin pohjakuvat sekä lyhyt esittely toiminnoista
  10. Härkävehmaan koulun sisäilmaongelmia koskeva lausunto

Kuva ilmakuva alueelta

Päivitetty 22.2.2021