JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERRON TIEDOTE 7.11.2022

Lietekaivo kannattaa tyhjentää ennen jouluruuhkaa

Moni lietekaivon omistaja tilaa kaivon tyhjennyksen perinteisesti juuri joulun alla. Kotipihan kaivo halutaan tyhjentää ennen vapaita. Tämä aiheuttaa vuodesta toiseen ruuhkaa kuljetusyrityksille, jotka kuljettavat lietteen jätevedenpuhdistamolle.

”Ilmiö on minulle tuttu jo vuodesta 1964”, toteaa pitkän linjan yrittäjä.

Kuljetusyrittäjä neuvookin tyhjentämään lietekaivon hyvissä ajoin ennen joulua ruuhkien välttämiseksi.

Jos asuinrakennus sijaitsee viemäriverkoston ulkopuolella, johdetaan asumisessa syntyvät jätevedet usein saostus- tai umpikaivoon tai pienpuhdistamoon. Jätelautakunta Kolmenkierron alueella kiinteistön haltija tilaa lietekaivon tyhjennyksen itse valitsemaltaan kuljetusyritykseltä. Kaivojen tyhjentämistä seuraa jätehuoltoviranomainen.

Lietetyhjennykset merkitään jätteenkuljetusrekisteriin

Jouluruuhka on havaittavissa myös jätteenkuljetusrekisteristä, jonka avulla jätehuoltoviranomainen seuraa lietekaivojen tyhjentämistä. 

”Kuljetusyrittäjät raportoivat meille lietekaivojen tyhjentämisestä säännöllisesti”, jätehuoltokoordinaattori Martta Kantele kertoo. ”Ennen joulua tyhjennyksiä tosiaan tehdään paljon.”

Jätehuoltomääräysten mukaan lietekaivot tai -säiliöt pitää tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Jos saostussäiliö sisältää pelkästään harmaavesilietettä, pitää jätevesiliete poistaa vähintään kolmen vuoden välein.

”Tyhjennyksen ei kuitenkaan tarvitse tapahtua juuri ennen joulua, eikä edes vuoden loppuun mennessä”, Kantele selostaa. ”Riittää, ettei edellisestä tyhjennyksestä ole kulunut yli vuotta.”

Kuka täällä tyhjentää kaivoja?

Asukkaat kysyvät usein jätehuoltoviranomaiselta, mitkä yrittäjät toimivat alueella.

”Esimerkiksi uuden asukkaan voi olla joskus vaikea löytää tietoa”, Kantele toteaa. ”Olemmekin koonneet listan kuljetusyrittäjistä verkkosivuillemme.”

Listaus alueella toimivista kuljetusyrityksistä löytyy jätehuoltoviranomaisen verkkosivulta.

Lisätiedot:

Martta Kantele, jätehuoltokoordinaattori, p. 050 308 9345, martta.kantele@hameenlinna.fi

www.kolmenkierto.fi

Päivitetty 2.12.2022