Kansainvälisyys

Suomalaislasten lisäksi koulussamme opiskelee lapsia eri puolilta maailmaa. He edustavat monia kansallisuuksia, kulttuureja ja kieliä. Oppilaistamme yli 30% puhuu äidinkielenään muuta kieltä kuin suomea. Tällä hetkellä Paavolan koulussa annetaan opetusta albanian, arabian, venäjän ja viron kielissä. Myös darin, vietnamin, kiinan ja thain kieliä opetetaan Hyvinkäällä.

Oman äidinkielen opiskelu tapahtuu osana koulumme maahanmuuttaja-opetusta. Ko. opetuksen toinen tärkeä osa on suomi toisena kielenä -opetus, johon osallistuvat kaikki oppilaat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Monikielisyys on koulussamme tärkeä ja iloinen asia ja arvostamme suuresti eri kulttuurien tuntemusta. Näitä tietoja ja taitoja voimme luontevasti harjoittaa jokapäiväisessä koulutyössämme  - luokkakavereiden, koulun henkilökunnan sekä lasten vanhempien kanssa. Paavolan koulu antaa poikkeuksellisen hyvät kasvuedellytykset luonnolliseen kansainväliseen ajatteluun ja laajan maailmankuvan muodostumiseen.

 

 

Päivitetty 12.8.2021