• Kuvassa Lieska-Liisa patsas Paavolan koulun pihalta
  • Kuvassa Lieska-Liisa
  • Kuvassa Paavolan koulu

Paavolan koulu

Tervetuloa Paavolan koululle!

Koulussamme on noin 208 oppilasta, 11 yleisopetuksen luokkaa sekä maahanmuuttajien valmistava luokka.   

Korostamme inhimillisyyttä kasvamisen ja oppimisen perustana. Koulumme opetuksen tavoitteena on opettaa ja ohjata oppilasta aktiiviseen tiedonhankintaan elämässä tarvittavien perustietojen ja -taitojen osalta sekä vahvistaa samalla terveen itsetunnon kasvua ja kehittymistä.

Kasvu ihmisyyteen ja tasa-arvoisuuteen luo perustan eettiseesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen, toisten huomioon ottamiseen, hyviin tapoihin sekä edistää luonnollisella tavalla oman ja muiden kulttuurien ymmärtämistä ja arvostamista 

Paavolan koulu antaa poikkeuksellisen hyvät kasvuedellytykset luonnolliseen kansainväliseen ajatteluun ja laajan maailmankuvan muodostumiseen, sillä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osuus koko koulun oppilasmäärästä on 37 %.

SYYSTIEDOTE 2020-2021

 

 

Päivitetty 18.9.2020