Jäsenrekisteriseloste

Tietosuojaseloste Martin Koulujen Vanhempainyhdistyksen jäsenrekisteristä

 1. Rekisterinpitäjä

Martin Koulujen Vanhempainyhdistys ry

Martintorinkuja 2, 05810 Hyvinkää

marttivanhempainyhdistys@gmail.com
 

 1. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Jäsenrekisterin ylläpitäjä: Mika Rantala, 0400731236, mrantala@gmail.com

 

 1. Rekisterin nimi
  Martin Koulujen Vanhempainyhdistyksen jäsenrekisteri

 

 1. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on:

 • yhdistyksen lakisääteinen velvoite jäsenrekisterin ylläpitämiseen;
 • rekisteröidyn antama nimenomainen suostumus henkilötietojensa käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäminen laissa määritellyissä tarkoituksissa. Rekisteröityjen sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita voidaan lisäksi käyttää yhdistyksen tiedottamisessa rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella.

 

 1. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme rekisterissämme seuraavia henkilötietoja:

 • Oppilaan/huoltajan nimi (oppilaiden nimet)*
 • Sähköpostiosoite
 • oppilaan luokka

Tähdellä merkityt tiedot ovat välttämättömiä.

 

 1. Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja rekisteröidyltä itseltään,”jäseneksi liittyminen” – lomakkeella tai jäsenmaksulomakkeesta.

 

 1. Kenelle luovutamme tietoja ja siirrämmekö tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle?

Martin Koulujen Vanhempainyhdistys ry voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa:

 • Rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

Emme luovuta tietoja EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

 

 1. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Martin Koulujen Vanhempainyhdistys Ry jäsenrekisteritiedot on suojattu normaaleilla tietojen käsittelyyn liittyvillä toimilla. Jäsentietoja käsitellään pääsääntöisesti sähköisesti, joiden käyttö edellyttää salasanan. Martin Koulujen Vanhempainyhdistys Ry määrittää käsittelijän käyttöoikeustason ja myöntää käyttäjän käyttäjätunnukselle käyttöoikeuteen määrittävän tason. Manuaalinen aineisto hävitetään käsittelyn jälkeen silppuamalla tai polttamalla. Vain jäsenrekisterin ylläpitäjällä ja rahastonhoitajalla on pääsy jäsenrekisterin tietoihin. 

Säilytämme tietoja niin kauan kuin jäsenyys jäsenseurassa jatkuu ja vielä vuoden tämän jälkeen. Tätä vanhemmat tiedot poistamme jäsenrekisteristä vuosittain.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

 

 1. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilötietolain 26 §:n mukaisesti itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia henkilötietolain 29 §:n mukaisesti virheellisen tiedon oikaisua sekä tiedon poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista henkilötietolain 30§:n mukaisesti sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Päivitetty 21.10.2020