Yleissuunnitelma

Metsäkaltevan yleissuunnitelma 2013  

Metsäkaltevan maankäytön suunnittelu on edennyt 2000-luvulla keskustaajaman osayleiskaavan   tarkistuksen ja sitä täydentävän yleissuunnittelun myötä. Keskustaajaman osayleiskaava hyväksyttiin keväällä 2012, minkä jälkeen päätettiin päivittää myös v. 2008 laadittu yleissuunnitelma. Päivitys valmistui keväällä 2013.      

Yleissuunnitelma on vapaamuotoinen suunnitelma, jolla ei ole maankäyttö ja rakennuslain mukaisia oikeusvaikutuksia, vaan se on laadittu helpottamaan eri asemakaavojen yhteensovittamista.   Oikeudellisesti asemakaavoitusta ohjaa keskustaajaman osayleiskaava.        

Metsäkaltevan yleissuunnitelma  

 Kuva metsäkaltevan yleissuunnitelmasta

Yleissuunnitelman mukaan Metsäkaltevaan on tulossa:

  • n. 6 000 asukasta vuoteen 2030 mennessä
  • yli 800 omakotitonttia
  • n. 90 yhtiömuotoista tonttia
  • n. 20 000 k-m2 liike- ja toimistotilaa
  • n. 20 ha työpaikkarakentamista
  • Palvelut sijoittuvat Metsäkaltevan keskustaan, lisäksi asuinalueille rakennetaan mm. päiväkoteja
  • Viheralueverkosto on monipuolinen ja tarjoaa sujuvat yhteydet mm. kaupungin keskustaan, Vantaanjoen ja Palojoen varteen sekä etelään Palopuron suuntaan.


Metsäkaltevan päivitettyä yleissuunnitelmaa voi tarkastella suuremmassa koossa täältä.

Metsäkaltevan esitteestä voi lukea lisää alueen yleissuunnittelusta.

Päivitetty 1.3.2021