Lähiympäristön laatu

Lähiympäristön laatu  

Metsäkaltevan lähiympäristöstä suunnitellaan laadukas ja viihtyisä kokonaisuus. Julkisessa tilassa noudatetaan yhteistä värimaailmaa sekä suunnitteluperiaatteita. Omakotitaloalueista puolestaan muodostetaan ilmeeltään omaleimaisia ja kodikkaita kokonaisuuksia.        

Julkisen kaupunkitilan laatukäsikirja        

Metsäkaltevan kaupunginosaan on laadittu julkisen kaupunkitilan laatukäsikirja (valm 2011), jossa on määritelty Metsäkaltevan alueella sovellettavia periaatteellisia julkisen ulkotilan ratkaisumalleja. Raportissa käsitellään julkisen tilan luonnetta ja hierarkiaa, mm. kalusteiden tyyliä ja käytettäviä värejä sekä katujen ja pikkuaukioiden suunnitteluperiaatteita.  

Rakennustapaohjeet  

Metsäkaltevan asuinalueille laaditaan rakennustapaohjeet, jotka tarkentavat ja selventävät asemakaavaa. Ohjeiden tavoitteena on muodostaa uudesta asuinalueesta omaleimainen ja viihtyisä asuinalue, joka on kaupunkikuvaltaan yhtenäinen mutta samalla myös vaihteleva. Ohjeet takaavat myös kaikille rakentajille samankaltaiset lähtökohdat riippumatta rakennusajasta.

Rakennustapaohjeissa annetaan ohjeita ja määräyksiä mm. rakennuksen sovittamisesta maaston, pihan suunnittelusta ja sen mahdollisesta porrastamisesta, aitaamisesta, rakennuksen ulkoasusta, julkisivusta sekä värityksestä.

Hyväksytyt rakennustapaohjeet:

 

 

Päivitetty 16.11.2022