Asemakaavat

Metsäkaltevan asemakaavat 

Metsäkaltevan asemakaavoitus aloitettiin v. 2008, jolloin laitettiin vireille Metsäkaltevan alue, joka käsittää asuntomessualueen, Metsäkaltevan keskustan sekä pientaloalueita. Alue jaettiin useaan asemakaavaan, joista viimeisimmät ovat luonnoksina nähtävillä. Seuraavaksi asemakaavojen laadinta etenee sekä asuntomessualueen itä- että eteläpuolella.                

Havainnekuva Metsäkaltevan asemakaava-alueesta  

Kuvassa Metsäkaltevan havainnekuva

Metsäkaltevan havainnekuvaa täydennetään kaavoituksen edetessä ja sitä voi tarkastella isommassa koossa täältä.

Metsäkaltevan voimaan tulleet asemakaavat:

Metsäkaltevan vireillä olevat asemakaavat:

Päivitetty 16.11.2022