Palaute

Kulttuuripolun tavoitteena on tutustuttaa Hyvinkään perusopetuksen oppilaat sekä kotikaupunkimme kulttuuriperintöön että nykyiseen kulttuuritarjontaan, ohjata heitä arvostamaan ja ymmärtämään kaupunkimme henkistä ja aineellista kulttuurielämää sekä kasvattaa heistä aktiivisia kulttuurinkäyttäjiä ja -tuottajia.

Kulttuuripolun ohjelma on laadittu opetustoimen ja kulttuurintuottajien yhteistyönä oppilaiden ikätasoon ja opetussuunnitelman tavoitteisiin soveltuvaksi.

Kummikoulu

Kummikoulu on kiertävä järjestelmä, jonka avulla koulut antavat vuorollaan palautetta kulttuuripolun kehittämiseksi. Joka lukukautena yksi koulu on vuorossa ja koulun jokainen luokka pitää palautetunnin ja täyttää sen pohjalta nettipohjaisen kyselykaavakkeen. Vuorossa olevalle koululle ilmoitetaan palautteen keräämisestä erikseen ja lähetetään siihen liittyvä ohjekirje. Kummikoulujärjestelmän ensisijaisena tarkoituksena on kattavamman palautteen kerääminen ja dokumentointi. 

Kaikki luokat voivat antaa palautetta kulttuuripolusta kyselylomakkeen kautta.


Tästä pääset Webropol-kyselyymme.

 

 Kuva

Päivitetty 20.2.2017 Tulosta