Palaute

Kulttuuripolun tavoitteena on tutustuttaa Hyvinkään perusopetuksen oppilaat sekä kotikaupunkimme kulttuuriperintöön että nykyiseen kulttuuritarjontaan, ohjata heitä arvostamaan ja ymmärtämään kaupunkimme henkistä ja aineellista kulttuurielämää sekä kasvattaa heistä aktiivisia kulttuurinkäyttäjiä ja -tuottajia.

Kulttuuripolun ohjelma on laadittu opetustoimen ja kulttuurintuottajien yhteistyönä oppilaiden ikätasoon ja opetussuunnitelman tavoitteisiin soveltuvaksi.

Kaikki luokat voivat antaa palautetta kulttuuripolusta kyselylomakkeen kautta.


Tästä pääset Webropol-kyselyymme.

 

 Kuva

Päivitetty 24.2.2022