Kunnallinen kirjastotoimi alkaa

 

Sisällysluettelo

 

Kyläkirjastojen aika

Kunnallinen kirjastotoimi alkaa

Hyvinkään kunnan kirjasto 1921 - 1925

Hyvinkään kauppalankirjasto 1926 - 1960

Kaupunginkirjasto

Kasvun ja kehityksen 1970-luku

1980-luvulta nykypäivään

Liitteitä

Lähteitä

Aloite kirjaston perustamiseksi

Hyvinkäästä tuli vuonna 1917 itsenäinen kunta, jossa asui 8040 hyvinkääläistä. Sosiaalidemokraattinen kunnallistoimikunta teki aloitteen kunnankirjastosta 1.12.1919 kunnanvaltuustolle lähettämässään kirjelmässä. Siinä esitettiin, että kuntaan perustettaisiin kantakirjasto ja piirikirjastoja sivukulmille, ja että niille myönnettäisiin kohtuullinen avustus. Kirjelmän olivat allekirjoittaneet Sos.dem. Kunnallistoimikunnan puolesta Robert Haapanen ja Gustaf Adolf Ek.

Lähdettiin suunnittelemaan yleistä, yhteistä kirjastoa. Toimikunta esitti, että perustettaisiin yksi suuri kirjasto, johon yhdistettäisiin entiset pikkukirjastot. Lisäksi kokoelmia kartutettaisiin kunnan, valtion ja seurojen avulla. Vuoden 1920 menoarvioon ehdotettiin 5000 markan määrärahan säätämistä kirjastolle, sekä johtokunnan valitsemista ja ohjesäännön laatimista.

Sos.dem. kunnallistoimikunnan aloite oli käsiteltävänä kunnanvaltuustossa 17.12.1919. Valtuusto päätti antaa kirjaston tarpeellisuuden tutkimisen erityisen komitean tehtäväksi. Komiteaan valittiin opettajat A. Meriluoto ja O.V. Alanko sekä posteljooni J. Salo.

Perustamispäätös

Seuraavassa valtuuston kokouksessa 17.1.1920 olikin esillä kunnallisen lainakirjaston perustaminen, ja "koska komitean puolelta, joka oli asetettu asiaa perustelemaan, esiintuotiin puoltavia mielipiteitä, päätettiin mainittu kirjasto perustaa kuntaan sekä myöntää tarkoitusta varten 5000 markan määräraha."

Kirjaston johtokuntaan valittiin J. Salo, A.W. Koivisto, H. Penttilä, O. Niemi, T. Tuovinen ja A. Meriluoto, josta myös tuli johtokunnan puheenjohtaja.

Johtokunta piti ensimmäisen kokouksensa 24.1.1920. Ensimmäinen tehtävä oli ohjesäännön laatiminen ja hyväksyminen. Lisäksi päätettiin julistaa kirjastonhoitajan toimi haettavaksi, anoa Aseman koululta tiloja kirjaston väliaikaiseksi sijoituspaikaksi sekä pyytää kirjalahjoituksia paikkakunnalla toimivilta edistysseuroilta.

Johtokunnan pääasiallisena tehtävänä oli vuosittaisen talousarvion tekeminen, kirjavalinta, kirjojen sidottaminen ja kirjavaraston inventoiminen. Myös kalustoa, henkilöstöä, aukioloa ja muuta toimintaa koskeviin kysymyksiin otettiin kantaa.

Päivitetty 16.3.2020