Paavolan kirjaston historiaa

Paavolan alueen asukkaat ovat voineet hankkia lukuelämyksensä omasta pienestä kirjastostaan jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Paavolan kirjaston - silloin sivukirjasto - toiminta on aloitettu toukokuussa 1977. Siihen asti kirjastopalvelut oli tuotu Paavolaan kirjastoautolla.

Kaupunginosan kasvu ja kehittäminen vaikuttivat siihen, että kirjastopalvelutkin haluttiin kiinteästi paikan päälle. Paavolaan haluttiin ja saatiin oma kirjasto.

Se ensimmäinen sivukirjasto sijoitettiin Paavolan koululle. Huoneistoa oli kokonaista 36 neliömetriä. Varmasti monet tuon ajan kirjastonkäyttäjät muistavat tunnelman! Jo vuonna 1980 tehtiin yhdentoista viikoittaisen aukiolotunnin aikana n. 32.000 kirjalainaa.

Tuolloin kävi pian selväksi, että kirjaston aukioloaikoja olisi lisättävä ja tilavampaa huoneistoa jouduttiin etsimään jo muutaman toimintavuoden jälkeen. Paavolan kirjasto sai vuoden 1981 alusta kokopäiväisen kirjastonhoitajan ja aukioloaikoja lisättiin 20:een tuntiin viikossa.

Kaikista hankaluuksista huolimatta, uskoisin että Paavolan kaupunginosan asukkaat ovat olleet tyytyväisiä ja innokkaitakin käyttämään tätä kirjastoaan. Näiden viiden vuoden aikana kirjasto vakiinnutti asemansa paavolalaisten omana. Kunnallisena peruspalveluna se todisti tärkeytensä.

Uusia tiloja oli etsitty. Vuoden 1982 kesäkuussa kaupunki saneerasi kirjaston käyttöön - sen edelleenkin käytössä olevan - tilan Kapulantie 2:ssa. Pieni keltainen talo on oman historiansa puolesta keskeistä Paavolaa.

Talo oli Paavolan vanhainkodin tilanhoitajan ja karjakon asuntona. Aikaisemmin vanhainkodeilla oli maata ja karjaa, näiden hoitoon osallistuivat myös kotien asukkaat. Tuolta ajalta talolla olisi kerrottavana oma mielenkiintoinen historiansa.

Tässä talossa kirjaston tilat kolminkertaistuivat. Kirja- ja lehtikokoelma laajeni huomattavasti. Kirjoja oli vuonna 1986 n. 11.000 ja lehtivuosikertoja kaksikymmentä. Lainauksia tehtiin yli 46.000.

Tasaisten vuosien kuluessa paavolalaiset ottivat kirjaston pysyvästi omaksi olohuoneen jatkeeksi. Ja kuinka ollakaan, entiset ongelmat olivat edessä. Pitäisi saada lisää tilaa ja henkilökuntaa. Tosin tilaongelmakin kutistui pieneksi, kun 90-luvun alkupuolen taloudellinen laskukausi Hyvinkäälläkin toi Paavolan kirjaston ylle lakkautusuhan. Neuvottelut, säästötoimenpiteet, paavolalaisten puolustustaistelu, tuottivat tulosta. Kirjasto jäi.

Toimitilat ovat entiset, sen sijaan aukioloaikoja supistettiin vuonna 1995 noin kolmanneksella. Lainaustilastoihin supistus vaikutti ainoastaan noin yhdeksällä prosentilla, mikä osoittanee sitä, että paavolalaiset kirjastonkäyttäjät, supistuksista huolimatta. pyrkivät käyttämään tehokkaasti omaa lähikirjastoaan. Tasaisen varmasti eteenpäin, annetuin edellytyksin, kirjastokin menee eteenpäin. Lainat kertyvät tilastoiksi - lukemiset elämyksiksi edelleenkin, muistaen että kirjastoa ei ole - eikä se elä - ilman asiakkaitaan.

Lukeminen on elämys - laina numero tilastossa

Aulikki Autio

Paavolan sulkeminen

Vuonna 2020 Hyvinkään kaupungin valtuusto päätti lakkauttaa Paavolan kirjaston 1.10.2020 alkaen. Päätökseen vaikuttivat säästötavoitteet ja se, että rakennus oli huonossa kunnossa. Myös Paavolan kirjaston pitkäaikainen kirjastovirkailija Marita Pohjasniemi jäi eläkkeelle. Hänet valittiin samana vuonna vuoden paavolalaiseksi.

Päivitetty 17.11.2020