Puhtauspalvelut

Olemme mukana kaupunkilaisten arjessa päivittäin. Vastaamme mm. koulujen, päiväkotien, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatilojen, erilaisten toimistotilojen puhtauspalveluista. Lisäksi tehtävänämme on osan Keusoten toimitilojen puhtauspalvelusopimuksen hallinta ja siivouksen laadunvalvonta.

Puhtauspalvelut tuottavat kaupungin omistamiin ja vuokraamiin tiloihin asiakkaiden tarpeiden mukaisia palveluja, joko omien ammattilaisten tuottamina tai ostopalveluna hankittuina. Siivottavaa pinta-alaa meillä on n. 140 000 m² 70 eri kohteessa. Työntekijöitä on kaikkiaan n. 80, joista osa työskentelee kouluilla ja päiväkodeissa myös ateriapalvelujen avustavissa tehtävissä.

Puhtailla ja viihtyisillä tiloilla haluamme taata käyttäjille toimivat, turvalliset ja terveelliset olosuhteet. Säännöllisellä ja hyvin toteutetulla siivouksella vaikutamme omalta osaltamme myös sisäilman laatuun. Siivouskerrat on aina sovittu kohdekohtaisesti asiakkaan toiminta ja tarpeet huomioiden. Puhtauden laatutasoa seuraamme säännöllisillä ja vähintään kerran vuodessa toteutettavilla laadunvalvontakäynneillä sekä puhtausnäytteiden avulla.

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käytössämme ovat vettä ja puhdistusaineita säästävät siivousmenetelmät ja suurin osa puhdistusaineista on ympäristömerkittyjä. Ammattitaitoisesti toteutetulla siivouksella pidennämme kiinteistöjen pintamateriaalien elinkaarta ja ylläpidämme kiinteistön arvoa.

Henkilöstön osaamisesta ja toimintatapojen kehittämisestä huolehdimme jatkuvalla perehdytyksellä ja erilaisilla koulutuksilla. Teemme säännöllistä yhteistyötä lähialueiden oppilaitosten kanssa ja työharjoittelijoista saamme rekrytoitua uutta työvoimaa.

 Siivooja pyyhkii asiakastilojen pöytää kirjastossa

 

Päivitetty 22.4.2021