Poissaolojen asiakasmaksut

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet asiakasmaksulaissa säädetystä kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan.

Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Loma-ajat eivät vaikuta asiakasmaksuun.

Kesäajan asiakasmaksut

Asiakasmaksua peritään toimintavuoden (1.8.2023 – 31.7.2024) aikana enintään 11 kuukaudelta.

 • Heinäkuu 2024 on maksuton, jos hoitosuhde on alkanut viimeistään elokuussa 2023 ja jatkunut katkeamatta
 • Jos hoitosuhde on alkanut kunnallisessa varhaiskasvatuksessa syyskuussa 2023 tai sen jälkeen, laskutetaan heinäkuulta normaali kuukausimaksu
 • Jos lapsi on pois varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta
 • Jos lapsi on hoidossa yhdenkin päivän kalenterikuukauden aikana, laskutetaan koko kuukauden maksu, mikäli hoitosuhde ei ala tai pääty kyseisenä kuukautena
 • Jos lapselle varataan hoitopaikka loman ajaksi eikä sitä peruuteta 31.5. mennessä, peritään peruuttamatta jätetystä paikasta puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, peritään käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta puolet pienimmästä perittävästä maksusta.

Kesä-heinäkuun maksuttomuus

Mikäli lapsi on ennalta ilmoitetusti kokonaan poissa varhaiskasvatuksesta 1.6. – 31.7.2024 välisen ajan, ei perheiltä peritä asiakasmaksua tältä ajalta. Lapsen hoitosuhde on voimassa kokoajan eikä oikeutta kotihoidon tukeen ole (Opetuslautakunnan päätös 18.11.2014 § 101).

Mikäli lapsen hoidon tarve muuttuu ja lapsi tarvitseekin hoitoa kesken sovitun poissaolon, maksuttomuus peruuntuu kokoajalta. Esim. lapsi tarvitsee hoitoa yhden viikon/päivän heinäkuussa, jolloin kesä-heinäkuulta laskutetaan normaalisti molemmilta kuukausilta.

Esiopetuksen toimintavuosi päättyy 31.5.2024

 • Mikäli esiopetusikäinen lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta kesä-heinäkuussa, on hänelle aiemmin valittu varhaiskasvatuksen tuntiporras edelleen voimassa. Mikäli tämä tuntimäärä ylittyy, laskutetaan kuukauden tuntimäärää vastaavan portaan mukainen maksu.

 • Kouluun lähtevän lapsen hoitosuhde päättyy viimeistään 31.7.2024
 • Mikäli lapsen hoidontarve päättyy aiemmin, tulee hoitosuhde irtisanoa laskutuksen päättymiseksi

Irtisanominen

Huoltajien tulee irtisanoa hoitopaikka eDaisyssä kaksi viikkoa ennen hoitosuhteen päättymistä. Irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti.

Elokuun asiakasmaksu

 • Mikäli lapsen kunnallinen varhaiskasvatus jatkuu, ei hoitosuhde katkea kesän poissaolojen ja lomien takia. Elokuulta laskutetaan täysi kuukausimaksu.
 • Jos lapsi siirtyy varhaiskasvatukseen toiseen yksikköön, siirto tapahtuu 1.8.2024

Esiopetuksen aloitus

 • Mikäli lapsi siirtyy syksyllä pelkkään esiopetukseen eikä sen lisäksi tarvitse varhaiskasvatusta, tulee nykyinen hoitopaikka irtisanoa päättymään viimeiseen hoitopäivään. Irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti.
 • Esiopetuksen täydentävän varhaiskasvatuksen palveluvalikosta valitun tuntiportaan mukaista maksua peritään 1.8. lähtien
Päivitetty 7.11.2023