Anttilan koulu (1-2)

20231012_104412(1).jpg

ANTTILAN KOULU

Anttilan koulu kuuluu hallinnollisesti Vehkojan kouluun.

Anttilan koulu käsittää kolme  alkuopetusluokkaa.
Koulu toimii Vehkojan asuinalueella samassa rakennuksessa Anttilan päiväkodin kanssa. Koulu ja päiväkoti tekevät tiivistä yhteistyötä esi- ja alkuopetuksen kehittämiseksi. Moniammatillisen tiimimme tehtävänä on ehkäistä koulupudokkuutta, ennakoida ongelmia ja tarjota yksilöllisiä, oman kehitystason mukaisia haasteita jokaiselle oppijalle.

Anttilan koulun keskeisenä tavoitteena on perustaitojen vankka hallinta sekä äidinkielessä että matematiikassa. Tavoitteena on antaa oppilaalle hyvät perusvalmiudet selviytyä tulevista haasteista siirryttäessä ylemmille luokille. Koulussamme pidämme tärkeänä yhteiskasvattajuutta. Koulun koko henkilökunta ohjaa oppilaita yhteisten arvojen omaksumisessa ja hyvien työskentelytaitojen saavuttamisessa.

Koulumme toimintaan voi käydä tutustumassa vasemmasta palkista otsakkeella (koulun toimintaa)

 

 

 

 

Päivitetty 26.10.2023