Anttilan koulu (1-2)

Kuvia koulusta

ANTTILAN KOULU

Anttilan koulu kuuluu hallinnollisesti Vehkojan kouluun.

Anttilan koulu käsittää neljä alkuopetusluokkaa.
Koulu toimii Vehkojan asuinalueella samassa rakennuksessa Anttilan päiväkodin kanssa. Koulu ja päiväkoti tekevät tiivistä yhteistyötä esi- ja alkuopetuksen kehittämiseksi. Koulussamme toimii Satumetsä-hanke, missä esikoululaiset ja koululaiset jaetaan kerran viikossa kahdeksi oppitunniksi pienryhmiin, joissa on sekä esikoululaisia että koululaisia. Satumetsässä keskitytään kielellisten taitojen vahvistamiseen ja matemaattisten valmiuksien lisäämiseen toiminnallisin menetelmin tietotekniikkaa hyväksi käyttäen. Satumetsän matematiikan toimintaan on myönnetty yksi ylimääräinen tunti ja opetus- ja kulttuuriministeriö tukee hankkeen kehittämistä rahoittamalla uusien oppimisympäristöjen ja yksilöllisten oppimispolkujen kehittämistä, henkilöstön koulutusta ja konkreettisten toimintavälineiden hankkimista. Henkilökunta tekee tiivistä yhteistyötä. Moniammatillisen tiimimme tehtävänä on ehkäistä koulupudokkuutta, ennakoida ongelmia ja tarjota yksilöllisiä, oman kehitystason mukaisia haasteita jokaiselle oppijalle.

Anttilan koulun keskeisenä tavoitteena on perustaitojen vankka hallinta sekä äidinkielessä että matematiikassa. Tavoitteena on antaa oppilaalle hyvät perusvalmiudet selviytyä tulevista haasteista siirryttäessä ylemmille luokille. Koulussamme pidämme tärkeänä yhteiskasvattajuutta. Koulun koko henkilökunta ohjaa oppilaita yhteisten arvojen omaksumisessa ja hyvien työskentelytaitojen saavuttamisessa.
Koulumme on Kiva-koulu (kiusaamista vastustava).

Koulumme toimintaan voi käydä tutustumassa vasemmasta palkista otsakkeella (koulun toimintaa)

 

 

 

 

Päivitetty 25.10.2021