Koulun esittely

Koulussamme toimii 20 perusopetusryhmää vuosiluokilla 1 - 6. Yleisopetuksen luokkien lisäksi meillä on pienluokat 2-4F,  3-5F ja 6F. Koulussamme toimii myöskin kaupunkimme ainoat ala-asteen musiikkiluokat luokkatasoilla 3 - 6 sekä kaupungin englanninkieliset luokat.

Koulumme on tunnettu kulttuuria ja hyviä tapoja korostavana opinahjona. Kaiken kaikkiaan koulussa työskentelee 28 opettajaa ja 410 oppilasta. Muuta henkilökuntaa on terveydenhuollossa, kiinteistönhuollossa ja keittiössä. Lisäksi koulumme tiloissa toimii Hangonsillan päiväkodin esiopetusryhmä.

Kuva sisältä

Päivitetty 20.5.2021