Koulun esittely

Koulussamme toimii 20 perusopetusryhmää vuosiluokilla 1 - 6. Yleisopetuksen luokkien lisäksi meillä on pienluokat 2-3F,  4-5F ja 5-6G. Koulussamme toimii myöskin kaupunkimme ainoat ala-asteen musiikkiluokat luokkatasoilla 3 - 6 sekä kaupungin englanninkieliset luokat luokilla 1-6.

Koulumme on tunnettu kulttuuria ja hyviä tapoja korostavana opinahjona. Kaiken kaikkiaan koulussa työskentelee 35 opettajaa ja 410 oppilasta. Muuta henkilökuntaa on terveydenhuollossa, kiinteistönhuollossa ja keittiössä. 

Kuva sisältä

Päivitetty 17.6.2022