5.3.2018 Infotilaisuus

Sivistystoimen palvelusuunnitelma vuosille 2017-2027 (pdf)

 Kuvassa yleisö

Maanantaina järjestetyn infotilaisuuden materiaali (pdf).

Vaihtoehdot A ja B (pdf)

Kustannuslaskelmat vaihtoehtoihin A ja B (pdf, 11.4.2018)

Härkävehmaan koulun kuntoarvioraportti (pdf)

Aseman koulun kuntoarvioraportti (pdf)

 

 


Hyvinkään kaupunginjohtaja on nimennyt keväällä 2017 monialaisen ohjausryhmän valmistelemaan sivistystoimen palveluverkkosuunnitelmaa keskustaajaman osalta. 

Sivistystoimen palveluverkkosuunnitelma keskittyy varhaiskasvatuksen ja koulujen tilojen kehittämiseen. Palveluverkkoa on kuitenkin syytä tarkastella myös muun muassa kirjastopalveluiden ja liikuntasalien kehittämisen näkökulmasta.

Palveluverkkotyössä tarkastellaan poikkihallinnollisesti eri vaihtoehtojen vahvuuksia, heikkouksia ja mahdollisia riskejä. 

Palveluverkkosuunnitelma valmistellaan 11.9.2017 kaupunginvaltuuston vahvistaman väestösuunnitteen pohjalle, jonka mukaan Hyvinkään asukasmäärä kasvaa keskimäärin 0,6 % vuodessa (KH 19.6.2017). Palveluverkkosuunnittelua linjaa myös Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma.

Uudet opetussuunnitelmat (varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus) tuovat muutospaineita myös tilojen käyttöön. Myös pedagogiselle toiminnalle asetetut tavoitteet määrittävät tilojen tarvetta ja käyttötapoja.

Päivitetty 6.2.2020