Tupakointikiellot

Tupakointi ravintoloissa

Tupakointi on kielletty kaikissa ravitsemisliikkeissä. Ravintola voi järjestää tupakointitilan ravintolan sisätiloihin. Tupakointitila vaatii rakennusvalvonnan hyväksymisen. Tupakointitila on tarkoitettu yksinomaan tupakointia varten.

Tupakointitilojen tarkastukset tehdään käyttämällä Valviran tarkastuslomaketta.

Tupakointiin liittyvät muut kiellot

Tupakoida ei saa:

- Rakennuksen, kulkuneuvon tai muun vastaavan paikan sisätiloissa, jotka ovat yleisön tai työntekijöiden käytettävissä taikka elinkeinotoiminnassa tuotettujen tai julkisten palvelujen tarjoamista varten asiakkaiden käytettävissä.

- Ulkotiloissa järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa tai katsomoissa taikka muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan.

- Päiväkotien taikka esi- tai peruskoulutusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten ulkotiloissa.

- Perhepäivähoidon sisätiloissa perhepäivähoidon aikana.

- Yksityisen kulkuneuvon sisällä, kun siellä oleskelee alle 15-vuotias.

- Asuntoyhteisöjen yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa.

Tupakointikiellot asuntoyhteisössä

Tupakkalain (549/2016) kokonaisuudistuksen myötä asuntoyhteisöt (asunto-osakeyhtiöt) voivat 1.1.2017 lähtien hakea kunnalta tupakointikieltoa asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin (esim. terassit) ja huoneistojen sisätiloihin.

Kunta määrää tupakointikiellon hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Yksittäisillä asukkailla ei ole oikeutta tehdä tupakointikieltoa koskevia hakemuksia asuntoyhteisön omistamaan ja muiden asukkaiden hallitsemiin tiloihin, mutta heillä on sekä omistus- että vuokra-asumisen yhteydessä oikeuksia ja mahdollisuuksia tehdä aloitteita, joiden käsittelyn jälkeen tällaisen hakemuksen tekemisestä voidaan asuntoyhteisössä päättää.

  • Huom. tupakointiin liittyvät ongelmatilanteet on pyrittävä ratkaisemaan asuntoyhteisössä keskustelemalla ja esimerkiksi osoittamalla tupakoinnille sallittu paikka kiinteistön alueelta. Asuntoyhteisö voi järjestyssäännöissä kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, yhteisillä parvekkeilla sekä lasten leikkialueilla.

Tarkempia ohjeita tupakointikiellon hakemiseen liittyen löytyy täältä.

Lisätietoa aiheesta:

Valviran työkaluja tupakointikieltojen hakemiseen

Tupakkalaki 549/2016

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1113/2016

Lisätietoja: Tuulia Vennola

 

Päivitetty 23.9.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*

f.  019 459 4612
kirjaamo@hyvinkaa.fi

tekniikka@hyvinkaa.fi
ymparisto@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ