Tupakan myynti

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiin tarvitaan lupa

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiin tarvitaan lupa. Lupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta. Lupahakemus on kätevintä tehdä sähköisesti. Hakemuslomake ja liitteeksi vaadittava tupakan myynnin omavalvontasuunnitelma löytyvät Valviran verkkosivuilta. Hakemuksen voi tehdä myös paperiversiona, joka toimitetaan Hyvinkään kaupungin ympäristöterveydenhuoltoon.

Kunta perii maksun myyntiluvan myöntämisestä. Lisäksi peritään vuosittainen valvontamaksu. Tupakan myynnin vuosittainen valvontamaksu peritään tammikuun 1. päivänä voimassa olevista luvista. Maksut on esitetty Hyvinkään ympäristöterveydenhuollon maksutaksassa, jonka ympäristölautakunta on hyväksynyt.

Jos tupakan myyntilupa on jo olemassa, voi ilman eri päätöstä ryhtyä myymään myös nikotiininesteitä, mutta myynnin aloittamisesta ja myytävistä tuotteista on ilmoitettava kirjallisesti kuntaan.

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntipaikkojen tarkastukset tehdään käyttämällä Valviran tarkastuslomaketta.

 

Savukkeiden ja kääretupakan myyjillä oltava jäljitettävyysjärjestelmän vaatimat tunnistekoodit 19.7.2019 alkaen

Tupakkalain jäljitettävyysjärjestelmää koskeva sääntely tuli voimaan porrastetusti 20.5.2019 alkaen. Ensimmäisessä vaiheessa tunnistekoodit on oltava savukkeiden ja kääretupakkatuotteiden toimitusketjuun osallistuvilla. Tukku ei voi 19.7.2019 jälkeen myydä savukkeita ja kääretupakkaa vähittäismyyntiluvan haltijalle, jolta puuttuvat jäljitettävyysjärjestelmän toimintaan tarvittavat tunnistekoodit.

Lisätietoja löytyy Valviran internetsivuilta.

Tunnistekoodien hakeminen

Tupakkatuotteiden vähittäismyyjien on haettava tunnistekoodeja sekä toimijalle (talouden toimijan tunnistekoodi) että toimipaikalle (toimintayksikön tunnistekoodi). Tunnisteiden antajaksi on nimetty slovakialainen Allexis s.r.o. Ohjeet tunnistekoodien hakemiseen löytyy ID Issuer Suomi verkkosivuilta.

Kun toimija on vastaanottanut tunnistekoodit tunnisteiden antajalta, on koodit ilmoitettava viipymättä Hyvinkään vähittäismyyntipaikkojen osalta sähköpostilla osoitteeseen ymparistoterveys@hyvinkaa.fi

 

Ilmoitus myynnin lopettamisesta

Tupakan ja nikotiininesteiden myynnin lopettamisesta on ilmoitettava. Samoin on ilmoitettava, jos myynnissä tapahtuu muutoksia, esimerkiksi myyntipaikan nimi tai myyntipisteiden lukumäärä muuttuu.

 

Lisätietoja: Satu Lievonen

Päivitetty 30.7.2020 Tulosta