Tilapäiset liikennejärjestelyt

Tilapäisiin liikennejärjestelyihin tarvitaan aina kaupungin lupa, kun toimitaan katu- ja yleisillä alueilla.

 Lupahakemukseen tulee liittää työkohteen tilapäinen liikennejärjestelysuunnitelma.
Lupaa haetaan sähköisen asiointipalvelun www.lupapiste.fi kautta.

Jos työ toteutetaan useassa eri vaiheessa, on jokaisesta työvaiheesta oltava oma suunnitelmansa. Tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnitelmasta käy ilmi kaikkien eri liikennemuotojen kulkureitit työkohteen kohdalla, työkohteen vaikutuspiirissä (työmaa-alueella tai kadun vastakkaisella puolella) olevat pysäköintipaikat, kadun mahdollinen ajonopeuden alentaminen sekä työkohteen suojaaminen ja aitaaminen. Esteettömyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Luvanvaraisia toimintoja ovat mm:

 • Aluepysäköinti- tai pysäköinti kielletty -merkkien peittäminen perhejuhlien ajaksi (syntymäpäivät, valmistujaiset ym. Hakemus: Lupapiste / Yleiset alueet / Yleisten alueiden tai muiden kunnan omistamien alueiden käyttö / Muu käyttölupa)
 • Kaivutyöt (Hakemus: Lupapiste / Yleiset alueet / Työskentely yleisellä alueella / Kaivaminen yleisellä alueella; valitse tekeminen)
 • Nostotyöt ( Hakemus: Lupapiste / Yleiset alueet / työskentely yleisellä alueella / Yleisen alueen rajaaminen työmaakäyttöön / Nostotyöt)
 • Siirtolavat, työkoneet, nostimet, ym. ( Hakemus: Lupapiste / Yleiset alueet / Työskentely yleisellä alueella / Liikenteen rajaaminen työkäyttöön)
 • Erilaiset katutapahtumat ( Hakemus: Lupapiste / Yleiset alueet / Yleisten alueiden tai muiden kunnan omistamien alueiden käyttö / Tapahtuman järjestäminen)
 • Kattolumien pudotukset katu- tai muulle yleiselle alueelle (Hakemus: Lupapiste / Yleiset alueet / Työskentely yleisellä alueella / Yleisen alueen rajaaminen työmaakäyttöön / Kattolumien pudotus)
 • Elokuvan tai mainoskuvausten filmaamiset (Hakemus: Lupapiste / Yleiset alueet / Yleisten alueiden tai muiden kunnan omistamien alueiden käyttö / Muu käyttölupa)
 • Rakennustyömaat ja julkisivuremontit ( Hakemus: Lupapiste / Yleiset alueet / Työskentely yleisellä alueella / Liikenteen rajaaminen työkäyttöön)
 • Kadun tilapäinen katkaiseminen tai sulkeminen ( Hakemus: Lupapiste / Yleiset alueet / Työskentely yleisellä alueella tai Yleisten alueiden tai muiden kunnan omistamien alueiden käyttö)

Tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnitelmaa tarvitaan, kun...

 • Suoritettavat työt vaikuttavat liikennealueen käyttöön sulkemalla aluetta pois yleisestä käytöstä
 • Työn vuoksi varataan tilaa etukäteen esimerkiksi asettamalla Katualue varattu -siirtokehotusmerkki
 • Työn suorittaminen edellyttää kadun tai kaistan sulkemista
 • Työn suorittaminen edellyttää kevyen liikenteen yhteyden katkaisua tai siirtämistä esim. tien vastakkaiselle puolelle tai ajokaistan kautta
 • Joukkoliikennepysäkkejä siirretään

Mitä maksaa?

Tilapäisestä liikennejärjestelypäätöksestä peritään teklan päätöksen mukainen kulloinkin voimassa oleva maksu

Hyvä tietää:

 • Katujen katkaisusta on aina tehtävä ilmoitus ja poliisille
 • Työskentely kiskoalueella vaatii aina yhteydenoton VR:ään
 • Kun työskentely vaikuttaa joukkoliikenteeseen on aina oltava yhteydessä Hyvinkään liikenteeseen
 • Kun työskentely vaikuttaa liikennevaloihin, on aina oltava yhteydessä Sähköyksikköön
 • Yli 12 m pitkän ajoneuvon käyttö edellyttää luvan liikennesuunnittelusta.

 

Päivitetty 28.10.2020