Liikenne- ja työmaa-alueen vuokraus

Kun kadulla tai muulla yleisellä alueella suoritetaan ilmoituksenvaraista työtä, tulee lupa alueen käyttöön hakea Tekniikan ja ympäristön toimialalta. Kaupunki perii alueen käytöstä vuokraa (Kunnossa- ja puhtaanapitolaki 14 a §). Vuokran suuruus on sidottu työhön käytettävän alueen laajuuteen, sijaintiin sekä työn kestoon ja se määräytyy kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti.

Missä tarvitaan?

Tyypillisiä alueen vuokraustarpeita ovat mm. rakennustelineiden, työmaatukikohtien ja rakennustarvikevarastojen sijoittaminen sekä liikennealueen tilapäinen käyttö em. tarpeisiin. Alla esimerkkejä vuokraustarpeista: 

  • Suoritettavat liikennejärjestelyt ovat vähäiset eikä yleisen alueen käyttöä olennaisesti rajoiteta tai aluetta ei osoiteta varatuksi liikennemerkeillä ympärivuorokautisesti. Esim. vaihtolavan sijoittaminen pysäköintiruutuun tai ajoradalle niin, että kaista kuitenkin on käytettävissä tai kattolumien pudottaminen.
  • Suoritettavat liikennejärjestelyt vaikuttavat liikennealueen käyttöön sulkemalla aluetta pois yleisestä käytöstä. Katualue on varattava etukäteen. Esim. nostotyö, jossa jalankulku ohjataan työkohteen ohi viereisten pysäköintiruutujen kautta.
  • Suoritettavat liikennejärjestelyt vaikuttavat olennaisesti yleisten alueiden käyttöön. sim. kaista tai kevyen liikenteen väylä joudutaan katkaisemaan tai joukkoliikennepysäkki siirtämään toiseen kohtaan.

Lupaa haetaan sähköisen asiointipalvelun www.lupapiste.fi kautta.

 

 Kuvassa työmaa-aitaa ja työmaan rajaamista katualueella

 

 

 

Päivitetty 18.12.2023