Kuva kaivuulupa-sivulta

Katulupa

Katuluvalla ilmoitetaan yleisellä alueella tehtävästä kaivutyöstä. Katulupa tarvitaan kaikissa kaivutöissä katualueella tai muulla yleisellä alueella. Yleisiä alueita ovat kaikki Hyvinkään kaupungin omistamat maa-alueet, kuten esim. kevyen liikenteen väylät, kadut, puistot, aukiot ja torit.

Katuluvat haetaan Lupapiste.fi-palvelun kautta.

Sijoituslupa tarvitaan pysyväisluonteisille johdoille, rakenteille ja laitteille, jotka sijoitetaan Tekniikan ja ympäristön toimialan hallinnoimille yleisille katu- ja puistoalueille, joko maan alle tai näkyvään ympäristöön.

Hakiessasi katulupaa tonttiliittymän vesi- ja viemäritöiden tekemiseen, ole ensin yhteydessä Hyvinkään Veteen ennen katuluvan hakemista.

Mitä maksaa?

Katu- ja sijoitusluvan maksut  löytyvät katulupaohjeesta: HYVINKÄÄN KAUPUNKI -Työt kaduilla ja muilla yleisillä alueilla (Tekla 26.3.2024 / 28 §).

Mitä on hyvä tietää?

  • Kaivutyötä ei saa aloittaa ennen alkukatselmuksen pitämistä. Kaivutyön tekijän vastuulla on katselmuksesta sopiminen luvan valvojan kanssa.
  • Ennen kaivutöiden aloittamista kaivajan on haettava ajantasainen johtotietoselvitys.
  • Työn vaatimaa tilapäistä liikennejärjestelypäätöstä varten tulee toimittaa kohteeseen soveltuva liikennejärjestelysuunnitelma / tyyppikuva.
  • Luvan hakijana on aina kiinteistö tai putken/laitteen/rakenteen/johdon omistaja. Kaivutyöt vaativat aina liikennejärjestelysuunnitelman.
  • Kaivutyön veloitus päättyy, kun sen valmistumisesta on ilmoitettu kirjallisesti ja työ on hyväksytysti vastaanotettu loppukatselmuksessa. Kaivutyön tekijä on velvollinen itse tilaamaan loppukatselmuksen luvan valvojalta.
  • Kaivutyön suorittajalla tulee olla voimassa Liikenneviraston Tieturva I- tai Tieturva II- kortti.

 

 

Päivitetty 12.4.2024