Martinniitty

Sijainti keskustaajaman kaakkoispuolella noin 1,5 km:n etäisyydellä keskustasta Martinniityn asuntoalueen ja pääradan välissä. Tonteille on hyvät liikenneyhteydet Sillankorvankadulta pääliikenneverkostoon (vt. 25), sekä paikallisliikenteen bussipysäkeiltä keskustan suuntaan. Alueella on muutama tontti vapaana ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta pienyritystoimintaa tai toimistorakentamista varten.

Kaavoitus
Tontit on kaavoitettu toimisto- tai muuhun yritystoimintaan. Tonttien koko on noin 4000 m2 ja tehokkuus 0.35.

Kunnallistekniikka
Alueella valmis kunnallistekniikka.


Tonttikartat ja tonttitiedot (karttapalvelu).
Tontista saa lisätietoa hiiren vasemmalla painikkeella.

Päivitetty 26.5.2021