Martinlehto

Alue sijaitsee keskustaajaman kaakkoispuolella noin 2,5 km etäisyydellä keskustasta ja vt. 25 välittömässä läheisyydessä. Alue rajoittuu Sillankorvankatuun, Hanko-Mäntsälätiehen ja päärataan. Alueen laajuus noin 40 ha. Alueella on tontteja vapaana.

Kaavoitus 
Alue on kaavoitettu teollisuus-, varasto- ja toimistokäyttöön. Tonttien koot vaihtelevat 4000 m2 - 17000 m2 välillä. Tehokkuus 0,30 - 0,35.

Kunnallistekniikka
Kunnallistekniikka on alueella valmiina.

Tonttikartat ja tonttitiedot (karttapalvelu).
Tontista saa lisätietoa hiiren vasemmalla painikkeella.
Päivitetty 26.5.2021