Hyvin Hyvinkääläiset Omenapuut

Hyvinkään kantakaupunki on rakentunut mäntykankaalle. Männyt luonnehtivat yhä edelleen keskustan viheralueita. Monet puistoistamme ovat männiköitä, joiden pohja on muutettu nurmikoksi ja käytäviksi, sekä alueita on täydennetty koristekasvi-istutuksin.

Hyvinkään maine puutarhakaupunkina on saanut alkunsa Valtion Rautateiden Keskuspuutarhasta, joka toimi Hyvinkään keskustassa vuosien 1874-1962 aikana. Keskuspuutarha sijaitsi nykyisen Kirjastoaukion ja Jussintorin liikekiinteistön vaiheilla. Kirjastoaukion omenapuukuja ja Helene Schjerfbeck-puistikon vanhat puuyksilöt ovat Keskuspuutarhan peruja. Keskuspuutarhalla on ollut suuri merkitys puutarhakulttuurin levittämisessä Suomeen, samoin se on vaikuttanut esimerkillään myös Hyvinkäällä. Kaupungin pihat ovat vehreitä ja hyvin hoidettuja ja monilla pihoilla ja puistoissa tapaa harvinaisia kasveja, jotka on saatu tai ostettu Keskuspuutarhasta. 

Hyvinkääläisten vanhojen puistojen kasvillisuutta kartoitettiin vuosina 2005-2007. Kartoituksissa löydettiin useita vanhoja kasviyksilöitä ja havaittiin muun muassa Keskuspuutarhan vaikutus kasvikantoihin. Puistoista löytyi monia sellaisia kasvikantoja, joita ei voitu tunnistaa yleisesti käytössä olleiksi kasvilajikkeiksi vaan niiden arveltiin olevan Valtion Rautateiden Keskuspuutarhalla tehdyn kokeilu- ja kasvatustyön perintöä. Puistoista löytyi myös lajikkeita, joita ei nykyisin enää saa taimimyymälöistä. Nämä kasviyksilöt lisäävät ja monipuolistuttavat kunkin kasvilajin geeniperimää ja näin ollen lisäävät luonnon monimuotoisuutta.

Hyvinkääläisten vanhojen kasvien joukossa on useita vanhoja omenapuita. Tavoitteena on antaa näiden vanhojen puiden kasvaa paikallaan mahdollisimman pitkäikäisiksi, sillä ne tuovat tärkeän lisän myös kaupunkikuvan monipuolisuuteen. Kuitenkin väistämättä on edessä se, että vanhoja kasviyksilöitä joudutaan poistamaan ja korvaamaan uusilla taimilla. Jotta vanhoja kasvikantoja, niin omenapuita kuin muitakin kasveja, ei tyystin menetettäisi vanhojen kasviyksilöiden kuollessa, aloitettiin vuonna 2008 projekti vanhojen kasvikantojen talteen ottamiseksi. Projektin alullepanijana toimi kaupunginpuutarhurina vuosina 1996-2016 toiminut Terhi Parkkali-Reskola.

Voit tutustua tarkemmin omenapuiden historiaan, Hyvinkään vanhoihin omenapuihin ja niiden säilyttämiseksi tehtyihin toimiin, sekä Hyvinkään nimikkokasviin rautatienomenapuuhun oheisen tarinakartan avulla.

Yhtenä tarinakartan osana on omenapuupyöräilyreitti. Omenapuupyöräilyreitti on 3,1 km pitkä, keskustan alueella kulkeva reitti, joka johdattelee kulkijan kahdentoista omenoihin liittyvän kohteen kautta kaupungin keskustan ympäri. Pyöräretkelle voit lähteä vaikka ympäri vuoden. Kauneimmillaan tämä 3,1 km pitkä reitti on kuitenkin omenapuiden kukinta-aikaan toukokuun lopulla. 

Voit kulkea omenapuupyöräilyreitin maastossa joko tutustuen kohteisiin tarinakartasta mobiililaitteen avulla tai tulostamalla tai lataamalla mobiililaitteeseesi oheisen PDF-kartan. Huomioithan, että PDF-kartan kohdeselostukset ovat tarinakartan kohdeselostuksia suppeammat.

Tästä pääset tarinakarttaan.
Tästä löydät PDF-kartan

Päivitetty 4.8.2021