Viljelylaatikot

Viljelylaatikot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI LUOPUU VILJELYLAATIKOISTA 2021

Hyvinkäällä aloitettiin vuonna 2017 viljelylaatikkokokeilu osana kaupunkistrategian Pelikirjassa määriteltyjä kärkihankkeita. Kokeilussa kaupunki tarjosi viljelylaatikoita kaupunkilaisten käyttöön. Laatikot sijoitettiin kaupungin omistamille viheralueille ja kaupunkilaisilla oli mahdollisuus viljellä niissä kausikasviksia ja kukkia. Laatikoita on ollut viljelyssä eripuolilla kaupunkia yhteensä yli 70 kpl. Vuonna 2020 viljelylaatikoita ei jaettu koronatilanteen vuoksi.

Kaupunki joutuu luopumaan viljelylaatikkokokeilusta vuonna 2021 taloudellisten resurssien vähenemisen vuoksi. Viljelylaatikot kerätään pois maastosta kevään 2021 aikana. Laatikoita ei voida jättää paikoilleen maastoon henkilöstöresurssien vähäisyydestä johtuen: Emme voi hallinnoida laatikoiden varauksia, laatikoihin liittyvää neuvontatoimintaa ja niiden mahdollisesti eriaikaista poistoa maastosta.
Laatikoita voidaan uusiokäyttää esimerkiksi päiväkotien pihoille tarjottavina ”metsänpohja-laatikoina”.

Kiitämme kaupunkilaisia viljelylaatikkokokeiluun osallistumisesta. Kokeilusta saatiin positiivista palautetta ja malli koettiin pääsääntöisesti hyväksi niin viljelijöiden kuin laajemminkin kaupunkilaisten keskuudessa.
Mikäli resurssit tulevaisuudessa mahdollistavat vastaavan toiminnan, voidaan laatikkoviljelyn pariin palata.

(päivitetty 5.5.2021)

---

Yleensä ottaen omakoti- ja rivitaloasujien on ollut helpompi toteuttaa kaupunkiviljelyä trendeistä huolimatta. Kaupungistumisen myötä pihat pienenevät ja kerrostaloasuminen lisääntyy, mikä korostaa parveke- ja laatikkoviljelyn merkitystä. Parveke- ja kattoviljelyn lisääntyminen onkin rohkaissut kerrostaloasujia tarttumaan multapussiin ja hyötykasvien siemeniin. Lähiruoka on nousut tämän ajan megatrendiksi.

Puutarhaliito on teettänyt tutkimuksia kotipuutarhureiden kiinnostuksesta puutarhahankintoihin jo yli kymmenen vuoden ajan. Uusimmassa tutkimuksessa innokkaiden kotipuutarhureiden määrän todetaan lisääntyneen. Viime vuosina kiinnostus puutarhan hoitoa kohtaan on kasvanut eniten 25-34-vuotiaiden keskuudessa. Puutarhaharrastaminen lisääntyy eniten parveke- ja ikkunalautaviljelijöiden keskuudessa, mutta kasvua on myös omakotitalojen ja kesämökkien pihojen aktiiviharrastajien määrissä.

Kaupunki kannustaa kaupunkilaisia viljelyyn omakoti- ja taloyhtiöiden pihoilla, miksei vaikkapa yrityskiinteistön pihallakin!

Päivitetty 31.7.2020