Viljelylaatikot

Viljelylaatikot

VILJELYLAATIKOITA EI JAETA VUONNA 2020

Vallitsevan korona-tilanteen vuoksi Hyvinkään kaupunki vetäytyy vuonna 2020  viljelylaatikkojen jakamisesta kuntalaisten viljelykäyttöön.

Viruksen leviäminen yleisillä paikoilla viljeltävien hyötykasvien kautta on mahdollista, emmekä halua vaarantaa kenenkään terveyttä. Lisäksi hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Olemassa olevia viljelylaatikoita ei poisteta puistoista tai muilta alueilta joilla niitä on, mutta varauksia kaudelle 2020 ei oteta vastaan.

Kaupunki kylvää olemassa oleviin laatikkoihin kukkien siemeniä, jotta kaupunkikuvaan saadaan väriä ja kukkaloistoa myös kesälle 2020.

(päivitetty 3.4.2020) 

---

Yleensä ottaen omakoti- ja rivitaloasujien on ollut helpompi toteuttaa kaupunkiviljelyä trendeistä huolimatta. Kaupungistumisen myötä pihat pienenevät ja kerrostaloasuminen lisääntyy, mikä korostaa parveke- ja laatikkoviljelyn merkitystä. Parveke- ja kattoviljelyn lisääntyminen onkin rohkaissut kerrostaloasujia tarttumaan multapussiin ja hyötykasvien siemeniin. Lähiruoka on nousut tämän ajan megatrendiksi.

Puutarhaliito on teettänyt tutkimuksia kotipuutarhureiden kiinnostuksesta puutarhahankintoihin jo yli kymmenen vuoden ajan. Uusimmassa tutkimuksessa innokkaiden kotipuutarhureiden määrän todetaan lisääntyneen. Viime vuosina kiinnostus puutarhan hoitoa kohtaan on kasvanut eniten 25-34-vuotiaiden keskuudessa. Puutarhaharrastaminen lisääntyy eniten parveke- ja ikkunalautaviljelijöiden keskuudessa, mutta kasvua on myös omakotitalojen ja kesämökkien pihojen aktiiviharrastajien määrissä.

Viherympäristöliitto ry on vedonnut kuntapäättäjiin viheralueiden sekä kaupunkiviljelyn puolesta. Viherympäristöliiton pääsihteeri Seppo Närhen mukaan olisi tärkeää tarjota ihmisille mahdollisuus omaan viljelyyn esimerkiksi tarjoamalla paikkoja viljelylaatikoille. Hyvinkään kaupunki on ottanut asiasta kopin. Toissa vuonna pilottihankkeena aloitetusta laatikkoviljelystä saatiin hyviä kokemuksia. Tänä vuonna kaupunkiviljelyä jatketaan edelleen.

Kaupunkiviljely sopii täydellisesti Hyvinkään Pelikirjan kärkihankkeeksi. Pelikirjan kolme kärkeä: Houkutteleva Hyvinkää, Yhteispeliä yritysten kanssa, sekä Minä, me ja Hyvinkää täyttyvät kaupunkiviljelyn osuudelta erinomaisesti. Myös pelikirjan tukipilarit: osallisuus ja kestävä kehitys sisältyvät vahvasti kaupunkiviljelyyn.

---

NÄIN PÄÄSET MUKAAN VILJELEMÄÄN!

Laatikkoviljelyn pelisäännöt

 • Viljelyporukalla on yhteyshenkilö.
 • Viljelypaikka valitaan kaupungin omistamalta maalta, esimerkiksi puistosta, joutomaalta tai aukiolta.
 • Kaupunki tuo viljelylaatikot ja mullan laatikkoon.
 • Siemenet ja taimet kukin viljelijä kustantaa itse.
 • Kasteluveden järjestää viljelijä itse.
 • Viljelyalue pidetään siistinä. Viljelyalueella on vain laatikot: työkalut, kastelukannut yms. säilytetään kotivarastossa ja tuodaan paikalle vain tarvittaessa.
 • Viljelyn lopettamisesta ilmoitetaan kaupungille.
 • Kaupunki ei vastaa ilkivallasta mahdollisesti koituvista vahingoista kasvillisuudelle tai sadolle.

Huomioitava paikan valinnassa:
Omalle kaupunkiviljelmälle kannattaa miettiä paikka läheltä kotia, jolloin kasteluvettä ei tarvitse kantaa kaukaa. Toisaalta sopiva paikka voi löytyä päivittäisen kulkureitin varrelta.

Paikkaa saa ehdottaa kaupungin omistamalle maalle kuten puistoihin, aukioille, taajamametsän laitaan jne. Taloyhtiöiden pihoille kaupungin viljelylaatikoita ei voi sijoittaa. Kaupunki tarkistaa ja hyväksyy ehdotetut paikat. Mikäli ehdotettuun paikkaan ei voida myöntää lupaa laatikoille, kaupunki ehdottaa jotakin toista paikkaa.

Jos haluat osallistua kaupunkiviljelyyn Hyvinkäällä kesällä 2019, toimi näin:

 1. Asukkaat voivat ehdottaa viljelylaatikon paikkaa 1.4.- 28.4.2019 välisenä aikana kaupungin  palautepalvelun kautta. Pääset karttapalautejärjestelmään osoitteessa https://www.ehyvinkaa.fi/palaute Linkki ohjaa sinut kaupungin palautejärjestelmän      pääsivulle.
  1. Valitse palautetyypiksi "Puistot, ympäristö ja ympäristöterveys"
  2. Valitse aiheeksi "Kaupunkiviljely - viljelylaatikoiden varaukset ja viljelyastiat"
  3. Laita "täppä" kohtaan "Anna palautteen sijainti"
  4. Merkitse avautuvalle kartalle kohta, johon haluaisit viljelylaatikon
  5. Täytä yhteystiedot (muista sähköpostiosoite!), kirjoita tarkennuksia viljelylaatikon paikan suhteen ja mahdolliset kysymykset
  6. Lähetä palaute.
 2. Kyselyt viljelylaatikoihin liittyen toivotaan lähetettävän vain palautejärjestelmän kautta.
 3. Kaupunki ilmoittaa sähköpostitse viljelylaatikoiden hakijoille viimeistään 3.5.2019 mennessä onko paikka hyväksytty (jos ei, kaupunki ehdottaa vaihtoehtoista paikkaa).
 4. Laatikoita jaetaan yksi/hakija. Jos viljelyporukkaan kuuluu useampi viljelijä, laatikoita jaetaan sen mukaan. Viljelyporukalla tulee olla yksi yhteyshenkilö, jonka kautta kaupungilta voidaan tarvittaessa olla yhteydessä viljelyporukkaan.
 5. Laatikot ja mullat jaetaan sovittuihin paikkoihin viikkojen 19-21 aikana (huhti-toukokuun vaihde).
 6. Mikäli aikaisempina vuosina olet hakenut itsellesi kaupungin viljelylaatikon, ilmoitathan 28.4.2019 mennessä Reetta Karviselle (reetta.karvinen@hyvinkaa.fi tai p. 0400 821 530) jatkatko viljelyä vai et. Mikäli ilmoituksia jatkamisesta ei ole tullut 28.4.2019 mennessä, otamme viljelylaatikon käyttöömme tai jaamme sen uusille viljelijöille.
Päivitetty 31.7.2020