Siirtolapuutarhatontit

Vanhanmyllyn siirtolapuutarha

Matkaa siirtolapuutarhalle Hyvinkään keskustasta on tietä pitkin n. 5 km. Läntistä yhdystietä kolmostien ylitse, jonka jälkeen käännytään oikealle tieviittojen Siirtolapuutarha ja Vanhanmyllyntie kohdalta. Risteyksestä on matkaa kerhotalolle n. 500 m.

Siirtolapuutarhan alue

Alue rajoittuu lännessä Vantaanjokeen, pohjoisessa ja koillisessa aluetta reunustaa peltoalue. Kaakossa ja Eteläsivulla rajana on tilustie. Alueen kokonaispinta-ala on n. 11,6 hehtaaria, josta vuokrattavien viljelypalstojen osuus on n. 5,8 ha. Loput n. 5,8 ha jakautuu yleisten viheralueiden, pysäköintialueiden, yhteisten rakennusten ja alueen tiestön kesken. Alueen halki kulkee kylätie (Vanhanmyllyntie). Palstat asettuvat kaarimaiseen järjestykseen kylätien muodon mukaisesti sen molemmille puolille.

Vuokrattavat palstat

Vuokrattavia palstoja on yhteensä 136 kpl joista 16 kpl on viljelypalstoja, joihin ei saa rakentaa mökkiä. Hyväksyttyjä mökkipiirustuksia on valmiina yli 10:een erilaiseen ratkaisuun. Näiden lisäksi vielä on hirsimökkivaihtoehdot palstoille 1-20.

Vuokrattavan palstan pinta-ala on n. 400m2. Vuokrasopimukset tehdään 15 vuodeksi kerrallaan. Vuokraajan ei tarvitse olla hyvinkääläinen.

Palstan varaus- ja vuokrasopimusasioissa ole yhteydessä Tiina Kettuseen, p. 019 459 4644.

Kartta alueen palstoista

Palstan varausanomus

Kuva kesäinen siirtolapuutarha

Siirtolapuutarhayhdistys

https://vanhamylly.siirtolapuutarhaliitto.fi/

Vanhanmyllyn siirtolapuutarhayhdistys toimii alueen ylläpitäjänä. Jäsenistö koostuu siirtolapuutarha-alueen asukkaista ja muutamista ulkopuolisista jäsenistä. Yhdistyksen hallussa on kerhotalo ja muut yhteiset rakennukset.

Yhdistys rahoittaa toimintaansa muun muassa jäsen- ja käyttömaksuilla, arpajaistuotoilla sekä järjestämällä tapahtumia. Tapahtumat ja yleisten alueiden/rakennusten hoito järjestetään alueen vuokralaisten talkootyönä.

 

 

Päivitetty 8.8.2022