ehkä_kani_Heikki_Tukiaisen_kuva_pieni.JPG

Villikanit

Kaupungin ympäristötoimeen ja viheralueiden suunnitteluun on toukokuulta 2016 alkaen tullut ilmoituksia kanihavainnoista Hyvinkäällä. Havaintoja on tehty eniten Vieremän alueilla. Myös Kirjavantolpan, Nummenkärjen, Hiiltomon teollisuusalueen ja Mustamännistön alueilla on tehty havaintoja. Myös muutamia pistemäisiä havaintoja on tehty muualla. Kanien torjuntatöitä on tehty ja tilannetta on seurattu syksystä 2016 alkaen.

Ilmoittajat ovat kertoneet nähneensä yksittäisiä kaneja jo vuonna 2015, mutta niiden määrä lisääntyi merkittävästi kevään 2016. Kanien aiheuttamat vahingot ovat kokonaan toista luokkaa kuin rusakoiden tai jänisten aiheuttama haitta. Kasvillisuuden lisäksi kanit tuhoavat tunneleita kaivamalla pihojen ja puistojen rakenteita. Kanit elävät yhdyskunnissa joten luolastot voivat olla suuria. Kaneille sopivat ravinnoksi lähes kaikki kasvit mm. tuomi, jota muut jäniseläimet inhoavat sekä myös myrkylliset kasvit kuten marjakuuset ja muut havupensaat.

Hyvinkään hiekkakankaat ovat kaneille erittäin sopivaa ympäristöä koska luolapesien kaivaminen on helppoa ja pesät pysyvät kuivina. Kaneista tehdyt havainnot ovat varsin lähellä Sveitsinpuiston luonnonsuojelualuetta, jonne kanien ei toivota levittäytyvän.

Ympäristötoimi ja viheralueiden suunnittelu ovat pyytäneet asiantuntija-apua Suomen riistakeskukselta ja paikalliselta riistanhoitoyhdistykseltä. Valokuvien perusteella asiantuntija on varmentanut, että kyseessä ovat kanit. Kanit ovat muodostuneet ongelmaksi pääkaupunkiseudun kunnissa. Kokemuksien perusteella tiedetään, että torjuntatoimiin olisi ryhdyttävä mahdollisimman nopeasti havaintojen jälkeen. Riistakeskuksen asiantuntija on kehottanut ryhtymään torjuntatoimiin välittömästi, jotta kanit saataisiin poistetuksi. Hyvin nopeasti tilanne voi muodostua sellaiseksi, että pystytään vain rajoittamaan kannan kasvua mutta kaneista ei päästä eroon.

Kanien torjuntatoimenpiteet

Kani on luokiteltu riistaeläimeksi, joka on rauhoitettu huhtikuun alun ja elokuun lopun välisenä aikana. Kanin metsästyskaudella syyskuun alun ja maaliskuun lopun välillä metsästyskortin omaava henkilö voi alueen omistajan luvalla pyydystää villikaneja.

Kaupunki on teettänyt kanien torjuntatöitä kanientorjuntaan erikoistuneella yrityksellä, joilla on laaja tieto-taito aiheesta ja useammanlaisia menetelmiä käytettävissään. Ammattilaisten käyttäminen takaa myös sen, että kanien torjuntatyö tehdään eettisesti ja eläimille tarpeetonta kärsimystä tuottamatta. 

Kanien torjuntatöitä on Hyvinkäällä tehty ensimmäisen kerran syyskuusta 2016 maaliskuun loppuun 2017. Villikanikanta saatiin torjuntatöillä lähes poistettua maaliskuun loppuun mennessä. Kesäkaudella 2017 kanihavaintoja ei juurikaan tullut kaupungin tietoon. Kuitenkin syksyllä 2017 saatiin muutamia havaintoja sekä vanhoilta alueilta että myös uusilta alueilta mm. Tehtaan alueelta ja Mustamännistöstä. Torjuntatöitä on jatkettu talvikaudella 2018 havaintojen perusteella.

tällä hetkellä kanin torjuntatöitä ei tehdä. Kanien osalta budjettiin ei ole määritelty rahoitusta torjuntatöille. Kaupunki seuraa villikanikannan tilannetta. Vieraslaji-statuksen omaavan villikanin torjumiseksi on tehty kanien metsästystä usean vuoden ajan alkaen 2015. Tuolloin kanikanta saatiinkin lähes hävitettyä. Kanien osalta tilannetta ja kanikannan kehittymistä seurataan keräämällä havaintoja ja tarpeen tullen pyritään saamaan rahoitus torjuntatöille budjettiin. Villikanihavaintoja on hyvä lähettää kaupungille, jotta tilanteen kokonaiskuvaa voidaan seurata helpommin.

Viheralueiden suunnittelu kerää tietoja kanien esiintymisestä - Ilmoitathan havaintosi!

Hyvinkäällä nähdyistä kaneista kerätään havaintoja kaupungin karttapalautejärjestelmän kautta. Toivomme että ilmoitat mahdolliset kanihavaintosi, jotta saamme tietoa kanikannan laajuudesta.

Mahdollisista havainnoista pyydämme ilmoittamaan palautepalvelussa https://www.ehyvinkaa.fi/palaute/puistot-ymparisto-ja-ymparistoterveys/. Valitse Palautteen aiheeksi "Haitalliset vieraslajit - Kasvit, eläimet".

Kanien torjunta yksityisillä alueilla

Yksityiset tontinomistajat voivat antaa kaupungille luvan kanien torjuntaan omistamillaan alueella. Varsinaiset torjuntatoimet tekee urakoitsija. Lupa annetaan nettilomakkeella. Lomakkeen löydät oikean laidan sivupalkista tai tästä.

Suullisesti tai sähköpostilla tehtyjen kani-ilmoitusten yhteydessä annettu lupa ei ole pätevä, vaan lupa täytyy antaa oheisella lomakkeella. 

Toimenpiteisiin ryhtymisestä tiedotetaan urakoitsijan toimesta erikseen niille, jotka ovat antaneet suostumuksen kanien torjuntaan pihallaan. 

HUOM! Tällä hetkellä kanien torjuntatöitä ei tehdä. Tilanteen kehittymistä seurataan. Ilmoitathan edelleen kanihavainnoistasi palautelomakkeen kautta, kiitos.

Päivitetty 9.10.2023